Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mondelinge communicatie36908/2849/2223/1/40
Studiegids

Mondelinge communicatie

36908/2849/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Mondelinge communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Faissouni Yassine, Gondry Sarah, Hellemans India, Michielsen Maarten, Taverniers Jessi, Van Houtven Sarina, Van Steenvoort Erwin, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod bereidt voor op het professioneel mondeling contact maken met de doelgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student gaat op een correcte wijze in dialoog, bijvoorbeeld bij een interview,intakegesprek,....
De student hanteert een professionele basishouding.
De student neemt een assertieve houding aan tijdens een gesprek.
De student ontvangt en geeft op een correcte wijze feedback.
De student past de gespreksvaardigheden toe in een concrete situatie.
De student past mondeling een theoretisch communicatiemodel toe aan de hand van een casus.

Leerinhoud

Communicatiemodel
Verbale en non-verbale communicatie
Geven en krijgen van feedback
Gesprekstechnieken
 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Al het cursusmateriaal staat op Digitap.
Nieuwsbrief: Sociaal.net
Aan te raden literatuur: Elementaire sociale vaardigheden - Marian Adriaansen, Josien Caris

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)14,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
  • Duur: Semester
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)21,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00