Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Systeemgericht werken36821/2849/2223/1/89
Studiegids

Leergroep : Systeemgericht werken

36821/2849/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Systeemgericht werken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, Boutchakate Samirah, De Raedemaecker Wies, El Faissouni Yassine, Geerdens Robrecht, Polak Robin, Ramaekers Ruth, Van Laethem Danique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Leergroep : Basishouding van de MW'er OF eerder ingeschreven voor Leergroep : Basishouding van de MW'er) EN (simultaan te volgen met Methodisch werken B OF geslaagd voor Methodisch werken B).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Leergroep 2 behandelt het functioneren als maatschappelijk werker in en met groepen. 
Het olod Leergroep 2 bereidt voor op professionele begeleiding van cliëntsystemen aan de hand van een aantal in het maatschappelijk werk veel voorkomende systeemgerichte en groepsdynamische methoden. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: contact: Legt professioneel, respectvol en empathisch contact met de cliënt, het cliëntsysteem en andere relevante actoren.
De student hanteert de grondhouding (professionaliteit, empathie, respect, betrokkenheid, kritische kijk etc.) in zijn handelen in de leergroep.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
13: teamwork: Plant en organiseert de eigen activiteiten en werkt actief en constructief samen in multidisciplinair verband met alle relevante actoren.
De student analyseert de rollen en het verloop van de vergadering.
De student analyseert zijn eigen aandeel binnen het functioneren van een groep.
De student reflecteert over zijn eigen rol in en bijdrage aan een vergadering.
10: interactieprocessen: Begeleidt interactieprocessen tussen cliënten en cliëntgroepen en draagt bij aan opleidingsacties.
De student begeleidt cliënten in het kader van een conflictbemiddeling.
De student begeleidt een groep cliënten in het kader van groepswerk.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
De student voert een gezinsbegeleiding uit.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student reflecteert op het functioneren van een medestudent als conflictbemiddelaar.
De student reflecteert op het functioneren van een medestudent als gezinsbegeleider.
De student reflecteert op het functioneren van een medestudent als groepsbegeleider.
De student reflecteert op zijn eigen functioneren als conflictbemiddelaar.
De student reflecteert op zijn eigen functioneren als gezinsbegeleider.
De student reflecteert op zijn eigen functioneren als groepsbegeleider.

Leerinhoud

  • samenwerkingsvaardigheden
  • rollenspelen rond systeemgerichte methoden (groepswerk, gezinsbegeleiding, conflictbemiddeling)
  • groepsdynamische methoden

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)126,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

  • Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie. Regelmatige aanwezigheid en een actieve leerhouding zijn dus essentieel om te slagen.
  • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen