Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ERP applications36927/2791/2223/1/25
Studiegids

ERP applications

36927/2791/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • SAP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goris Nicolas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor ERP advanced EN geslaagd of getolereerd voor ERP development.

Korte omschrijving

In dit OLOD verdiepen we ons in het maken van een end-to-end applicatie voor de eindgebruiker zodat hij op basis van relevante informatie zijn taken kan uitvoeren (insight to action).
We zorgen voor een robuuste basis waar we een gebruiksvriendelijke applicatie bouwen voor de gebruiker.

We doen dit op basis van de geleerde zaken uit de voorgaande OLODs, de best practices uit de bedrijfswereld en aanbevelingen van de softwareleverancier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Onderscheidt verschillende modularisatietechnieken van elkaar en gebruikt deze om applicaties te bouwen
B.1. Design and Development
Bouwt eenvoudige applicaties in ABAP (OO).
Bouwt eenvoudige "Dynamic Programs" in ABAP
Bouwt eenvoudige REST-services in ABAP GateWay
Bouwt eenvoudige Core Data Services via ABAP in Eclipse
Bouwt eenvoudige REST-services op basis van Core Data Services
Ontwikkelt eenvoudige webapplicaties op basis van één van de aanbevolen SAP technologieën (UI5, Fiori elements, RAP, CAP, …).
Onderscheidt verschillende programmeertechnieken beargumenteert in welke business context deze optimaal gebruikt kunnen worden.

Leerinhoud

 • Het maken van end-to-end applicaties met ERP technologie:
  • Er wordt gebruik gemaakt van een robuust back-end framework.
  • Data wordt ontsloten met behulp van het OData protocol.
  • Een applicatie in front-end technologie stelt een gebruiker in staat om in de browser vlot.
 • We werken met de design patterns en best practices van de voorgaande OLODs.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap en via een kick-off sessie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.