Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en werk 336925/2834/2223/1/44
Studiegids

Mens en werk 3

36925/2834/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Trippas Michiel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Mens en werk 1 EN geslaagd voor Mens en werk 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit olod verdiepen we ons verder in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie. We gaan in op complexere HR-thema's, waarover je met je medestudenten in debat gaat. Ook focussen we op preventie, met o.a. aandacht voor ergonomie. Verder zoemen we in op het strategisch niveau van een organisatie, en bekijken we de thema's missie en visie. Het combineren van dit olod met een integratiestage in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie vergroot je leerkansen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
In een casus suggesties doen om de werkomgeving ergonomisch aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van de werknemers
Factoren die een rol spelen in het keuzegedrag van consumenten identificeren
Professioneel handelen
De rollen binnen de arbeids- en organisatiepsychologie die de psychologisch consulent kan opnemen in de non profit in eigen woorden toelichten
Constructief debatteren over complexe HR-thema's
Psychodiagnostiek
Een missie en visie uitwerken op basis van de strategie en/of doelstellingen van een bedrijf
Handvaten voor de praktijk met betrekking tot psychosociale aspecten formuleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
 • Omschrijving: 20h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open vragen, casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open vragen, casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open vragen, casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open vragen, casus
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector