Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Python OOP36933/2795/2223/1/07
Studiegids

Python OOP

36933/2795/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Internet of Things
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je maakt kennis met de programmeertaal Python. Je krijgt naast een solide basis ook een overzicht van mogelijke toepassingen, bvb binnen de context van IoT-hardware en AI programming.

Je leert werken met verschillende bestaande libraries en modules en maakt gebruik van externe databronnen.

In dit opleidingsonderdeel leer je de principes van object georiënteerd ontwerp en ga je volgens deze principes programmeren in Python. Je volgt en gebruikt hierbij de professionele best practices, technieken en tools. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

Door object georiënteerd te programmeren maak je je programma's eenvoudiger om te begrijpen én efficiënter. Door te werken met abstracte klassen en interfaces én het afhandelen van exceptions maak je je code veiliger en meer robuust.

Omdat klasses deelbaar zijn kan jouw code en die van anderen herbruikt worden. Je maakt gebruik van verschillende bestaande libraries en modules en maakt vanuit je code verbinding met databanken en API's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Karakteriseert de object georiënteerde paradigma's
Geeft voorbeelden van de bruikbaarheid van overerving, interfaces en klassen
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...).
Ontwikkelt in Python en maakt efficiënt gebruik van variabelen, datatypen, statements, gebruikersinput, operatoren, expressies, type-conversie
Maakt efficiënt gebruik van verzamelingen en maakt hierbij de juiste keuzes (lijsten, verzamelingen, ...)
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Maakt gebruik van bibliotheken en modules
Maakt gebruik van lezen en schrijven naar bestanden
Past de basisprincipes van object georiënteerd programmeren toe

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat zijn de toepassingen van Python?
- Gebruik maken van variabelen en data types
- Gebruik maken van lijsten en verzamelingen
- Gebruik maken van beslissingsstructuren
- Gebruikersinput verzamelen
- Gebruik maken van loops
- Gebruik maken van functies
- Lezen van en schrijven naar bestanden
- Afhandelen van excepties
- Testen en debuggen van je code
- Gebruik maken van Python libraries en modules
- Gebruik maken van databanken
- Gebruik maken van het Flask micro-framework
- Gebruik maken van het Django framework

- Wat is object georiënteerd programmeren?

- Gebruik maken van typische object-georiënteerde design patronen in Python
- Gebruik maken van best practices, technieken en tools
- Gebruik maken van klassen en interfaces
- Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
- Gebruik maken van encapsulatie en overloading

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus, open boek

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.