Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verzekeringen voor professionelen: aansprakelijkheid36473/2785/2223/1/54
Studiegids

Verzekeringen voor professionelen: aansprakelijkheid

36473/2785/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Op basis van theoretische en praktische kennis komen tot een inzicht en kwalificatie van de verzekeringscontracten voor professionele aansprakelijkheidsverzekeringen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je beoordeelt een aansprakelijkheidsverzekeringsdossier voor professionelen kritisch.  
Je toetst de relevante ondernemingsrisico’s aangaande aansprakelijkheid met inherente verzekerbaarheid.  
Je licht de bijzondere en algemene voorwaarden kritisch door van aansprakelijkheidsverzekeringen voor professionelen.  
Je toetst een verzekeringsdossier aan de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.  
Je evalueert of schadegevallen binnen de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen vallen.  
Je toetst schaderegeling af aan voorliggend verzekeringscontract ter afdekking van ondernemingsrisico's. 
Je beoordeelt een verzekeringsdossier voor professionelen kritisch.  
Je schat in welke verzekeringsmaatschappij het beste verzekeringscontract in casu aanbiedt. 
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
Je beoordeelt een vergelijkende concurrentiële analyse voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor professionelen.  
Je legt een verzekeringscontract op een begrijpelijke manier uit. 

Leerinhoud

o BA uitbating
o Produktaansprakelijkheid
o Beroepsaansprakelijkheid
o bestuurdersaansprakelijkheid
o ABR
o Garantieverzekering
o Rechtsbijstand
o BA werftuigen
o Arbeidsongevallen
o ….

Voor al deze verzekeringen :
het begrip, de regelgeving, de verzekerden, verplichtingen, de duur van de verzekeringsovereenkomst, de waardering van het verzekerde goed, de omvang van de vergoeding, de betaling van de schadevergoeding, verzekerde risico's en oefeningen.

Studiematerialen (lijst)

Mijn bedrijf goed verzekerd?!Verplicht
  • Auteur: Bert De Paep en Geert Dehouck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen93,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Presentatie
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.