Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verzekeringen voor professionelen: patrimonium, zorg en leven36472/2785/2223/1/20
Studiegids

Verzekeringen voor professionelen: patrimonium, zorg en leven

36472/2785/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Op basis van theoretische en praktische kennis komen tot een inzicht en kwalificatie van de verzekeringscontracten voor professionele aansprakelijkheidsverzekeringen .

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je beoordeelt een vergelijkende concurrentiële analyse betreffende de schade- en patrimoniumverzekeringen en zorg- en levensverzekeringen voor professionelen.  
Je licht de bijzondere en algemene voorwaarden kritisch door van schade- of patrimoniumverzekeringen en zorg- en levensverzekeringen voor professionelen.  
Je toetst een schadeverzekeringsdossier aan de basisprincipes van preventiebeleid en het wettelijk kader voor ondernemingsrisico’s.  
Je evalueert of schadegevallen (motorrijtuigen, brand, bedrijfsschade…) binnen de dekking van de verzekeringscontracten vallen.  
Je toetst schaderegeling af aan het verzekeringscontract ter afdekking van ondernemingsrisico’s. 
Je beoordeelt een zorg- en levensverzekeringsdossier voor professionelen.  
Je toetst de relevante risico’s met inherente verzekerbaarheid aangaande de zorg- en levensverzekeringen voor professionelen. 
Je kiest de passende vorm van levensverzekering, zowel bij leven als bij overlijden.  
Je past de termen 'evenredigheidsregel' en 'verzekering op eerste risico' toe op concrete gegevens.  
Je hebt inzicht in de verschillende vormen van personenverzekering. 
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
Je beveelt het optimaal fiscaal levensverzekeringsproduct aan op basis van een concrete situatie. 
Je legt een verzekeringscontract op een begrijpelijke manier uit. 
Je schat in welke verzekeringsmaatschappij het beste verzekeringscontract in casu aanbiedt. 
Je legt de inlichtingenfiche van een groepsverzekering uit.  
Je legt de voorwaarden uit waaraan de verschillende levensverzekeringen dienen te voldoen opdat de premies fiscaal aftrekbaar zouden zijn.

Leerinhoud

• Brand handel
• Brand speciale risico’s
• Hospitalisatieverzekeringen
• Groepsverzekeringen
• Alle professionele pensioens-en overlijdensverzekeringen
• Soorten gewaarborgd inkomen
• Cyber
• Omzetverzekering
• Bedrijfsschade of winstverzekering
• Machinebreuk
• Transportverzekering
• Rechtsbijstand

Voor al deze verzekeringen :
het begrip, de regelgeving, de verzekerden, verplichtingen, de duur van de verzekeringsovereenkomst, de waardering van het verzekerde goed, de omvang van de vergoeding, de betaling van de schadevergoeding, verzekerde risico's en oefeningen.

Studiematerialen (lijst)

Mijn bedrijf goed verzekerd?!Verplicht
  • Auteur: Bert De Paep en Geert Dehouck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Vergelijkende studie
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.