Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
PCB design advanced36978/2795/2223/1/82
Studiegids

PCB design advanced

36978/2795/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor PCB design OF simultaan te volgen met PCB design).

Korte omschrijving

Tijdens PCB Design Advanced zal er meer focus gelegd worden op de combinatie tussen digitale en analoge elektronica. Er zullen PCB’s gebouwd worden met een complexere microcontroller en IC’s met een breed gamma aan functionaliteit. Voor de programmatie van de controllers blijven we weg van het Arduino framework en kijken we naar Bare Metal programmatie samen met aangeleverde software bibliotheken van producten of open source RTOS. Elke iteratie van de ontwikkelde PCB’s worden uitvoerig getest.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Documenteert de benodigdheden.
Maakt een kosten analyse.
Bepaalt de haalbaarheid van de gevraagde oplossing mbt de beschikbare infrastructuur.
Selecteert geschikte componenten op basis van functionele en economische vereisten.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt elektrische schema’s voor een complexe PCB aan de hand van datasheets en referentie schema’s met behulp van een software pakket.
Ontwerpt een PCB voor de ontworpen elektrische schakeling met behulp van een softwarepakket.
Werkt een procedure uit voor het bestukken van de PCB en de programmatie van de controllers hierop.
Ontwikkeld embbeded code in kader van de gevraagde functionaliteit.
Bestukt de PCB en programmeert deze.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Stelt een testplan op voor het valideren van de functionaliteit van de ontwikkelde elektrische schema’s en PCB.
Valideert opgestelde elektrische schema’s en PCB waar mogelijk zowel op hardware als software.
Test de hard -en software.
Voert testplan uit bij elke iteratie van de hardware.
Documenteert de testresultaten.

Leerinhoud

PCB Ontwikkeling
Programmatie microcontrollers
Bare Metal en/of RTOS
Hardware testing

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Labo opdrachten en oefeningen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Opnieuw uitvoeren van oefeningen -en labo's
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht60,00Ontwerpen van een PCB project

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0/20 gegeven op het olod voor zowel eerste als tweede examenkans, indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.