Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software trends37002/2795/2223/1/25
Studiegids

Software trends

37002/2795/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Herman Bruno
Andere co-titularis(sen): Overdulve Kristof
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Technologie verandert snel en als professional moet je zelfstandig op de hoogte kunnen blijven met de nieuwe verwezenlijkingen. Daarnaast moet je kritisch kunnen reflecteren wat het nut is van bepaalde technologieën, wat de voor- en nadelen zijn en moet je dit ook kunnen communiceren aan verschillende soorten stakeholders. Dit kunnen technologische collega’s zijn, management, klanten, enzovoorts.

In dit opleidingsonderdeel leer je verschillende state-of-the-art technologieën aan die opkomen en aan populariteit winnen. Je gaat ook op zoek naar vernieuwende technologieën en deze communiceren aan je mede studenten. Waar mogelijk, nodigen we gastsprekers uit die dagelijks met deze technologieën werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt flexibel en efficiënt nieuwe software topics en schat de relevantie ervan in.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Voert snel experimenten uit en realiseert werkende prototypes op basis van nieuwe technologieën.
Verwerkt nieuwe onderwerpen binnen grotere projecten.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Vormt een gefundeerde opinie rond bepaalde technologie met betrekking tot hun relevantie voor een specifiek probleem.
Communiceert constructief en kritisch met technische en niet-technische betrokkenen over vernieuwende onderwerpen.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Verwerkt zelfstandig een nieuwe technologie, informeert technologische peers en beantwoordt vragen.
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Onderneemt, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en is hierbij op de hoogte van de nieuwste technologische trends & evoluties.

Leerinhoud

De leerinhoud worden jaarlijks herbekeken op basis van hun populariteit, innovativiteit en de mate waarin de onderwerpen nog niet in het overige IT curriculum behandeld zijn.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00De student krijgt inzichtsvragen & probleemstellingen rond de behandelde onderwerpen.
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Mondeling, presentatie. De student kiest een nieuwe technologie die niet behandeld is en presenteert deze aan de medestudenten aan de lectoren. De presentatie moet de vragen beantwoorden: Wat is de technologie? Waarom is deze belangrijk? Enkele voorbeelden van gebruik? Gevolgd door vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00De student krijgt inzichtsvragen & probleemstellingen rond de behandelde onderwerpen.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Mondeling, presentatie. De student kiest een nieuwe technologie dat niet behandeld is en presenteert deze aan de medestudenten aan de lectoren. De presentatie moet de vragen beantwoorden: Wat is de technologie? Waarom is deze belangrijk? Enkele voorbeelden van gebruik? Gevolgd door vragen.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op het olod gegeven, voor zowel 1ste als 2de examenkans, indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.