Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cyber security advanced37003/2795/2223/1/59
Studiegids

Cyber security advanced

37003/2795/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boeynaems Michael
Andere co-titularis(sen): Guldentops Jan, Tillemans David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Network security EN geslaagd of getolereerd voor Software security.

Korte omschrijving

In dit vak worden een aantal cyber security onderwerpen meer in de diepte toegelicht. De geselecteerde onderwerpen zijn gebaseerd op evoluties die zich in de bedrijfswereld afspelen. Je gaat zeer praktisch aan de slag met deze onderwerpen en bouwt gespecialiseerde kennis op.
 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Identificeert en karakteriseert courante IT beveiligingsproblemen in een systeem architectuur.
Identificeert kritische risico's gerelateerd aan het gebruik van ICT systemen.
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Stelt detectieve preventieve actieplannen op om gegevens en processen te beveiligen en implementeert deze binnen zijn toegewezen project.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Analyseert en registreert gerapporteerde problemen, documenteert stappen om ze te reproduceren en gerelateerde activiteiten om ze te verhelpen of te repareren.
Voert constante bedreigings-analyses uit op project van business use-cases tot deployment van project (shift-left).
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Communiceert schriftelijk efficiƫnt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Beschrijft en stelt procedures om beveiligings problemen te detecteren en te voorkomen.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Communiceert efficiƫnt binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren)
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Volgt de nieuwe tendenzen inzake veiligheid en kwaliteit op.

Leerinhoud

Een overzicht van de real-life use cases die tijdens deze cursus behandeld worden:

 • Handling third party risk in web applications
 • Setting up authentication and authorization in a web application following the current best practices
 • Deploying advanced encryption and privacy enhancing technologies
 • Deploying an application that fully complies with the latest stable version of the ASVS standard
 • Understand certificate lifecycle management of multiple PKI environments
 • Understand Cryptographic key management processes
 • Understanding Advanced Cryptographic Protocols
  • Usage Digital signatures and encryption in protocols such as JSON Web Tokens, SAML (XMLDSig and XMLEnc)
  • How does disk encryption works
  • Anonymization and Tokenization of data in databases
  • Privacy enhancing cryptography: Zero-knowledge proofs
 • How works Blockchain en Web 3.0
 • The future: Post Quantum cryptography

Noteer dat deze use cases gewijzigd kunnen worden afhankelijk van meer recente evoluties, maar steeds zullen ze gelijkaardige competenties toetsen. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.
 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.