Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business project37019/2791/2223/1/49
Studiegids

Business project

37019/2791/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Business
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: De Pooter Marijn
Andere co-titularis(sen): Herman Bruno, Peeters Tom, Serneels Alexander, Van Battel Sam, Van Eyken Koen, Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Requirement analysis EN (geslaagd voor .NET OOP OF geslaagd voor Object oriented programming) EN (geslaagd voor Web programming OF geslaagd voor Web Programming) EN geslaagd of getolereerd voor Data structures EN geslaagd of getolereerd voor Database programming EN (simultaan te volgen met Project analysis OF eerder ingeschreven voor Project analysis OF eerder ingeschreven voor Project Management) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.1. Design and Development
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
Ontwerpt systemen, diensten of producten en streeft daarbij systematisch naar eenvoud, efficiëntie en herbruikbaarheid.
Ontwikkelt het ontwerp op een iteratieve manier en streeft naar een stabiele oplossing die voldoet aan de functioneel en technische vereisten.
B.2. Component Integration
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
B.2. Systems Integration
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
B.3. Testing
Ontwerpt tests voor de ontwikkelde systemen en producten en omschrijft de daarbij te volgen scenario's.
Voert gepaste testen uit op de ontwikkelde systemen en producten.
B.5. Documentation Production
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
E.2. Project and Portfolio Management
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
F.1. Taakanalyse
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
F.2. Strategisch handelen
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen. Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

Werken in teamverband aan een software project volgens projectmethodologie.

Samenwerken

Professioneel communiceren (schriftelijk en mondeling)

Software ontwikkelen

Testen

Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren234,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap en via kick-off sessie

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen X (PROJECTOPDRACHT / VAARDIGHEIDSTOETS PERMANENT TIJDENS DE LESWEKEN / PORTFOLIO / REFLECTIEOPDRACHT ) gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

VERPLICHTE DEELNAME INTERNATIONALE WEEK
De actieve deelname aan de internationale week is verplicht. Indien de student hier niet aan voldoet, wordt een 0 gegeven op het deelexamen PROJECTOPDRACHT.