Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Learn@work Domotica37218/2844/2223/1/42
Studiegids

Learn@work Domotica

37218/2844/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Overveldt Maarten
Andere co-titularis(sen): De Ridder Ward, Stevens Wouter, Van Loo Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).

Korte omschrijving

In het olod Learn@work domotica maken de studenten kennis met organisaties waarin ze later terecht kunnen komen. Ook leren de studenten werken met verschillende domotica toepassingen.
Door binnen een brede waaier aan organisaties en technologieën in contact te komen met verschillende aspecten van het werkveld van de IOT-technicus krijgen de studenten de mogelijkheid om te ontdekken waar hun interesses liggen.

Het olod Learn@work domotica bereidt voor op IoT Werkplekleren en Learn@Work Immotica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Ontwerpen: Analyseert een IoT-opdracht en bedenkt, in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten, één of meerdere technische oplossingen. Bepaalt, selecteert en verzamelt de benodigde componenten.
De student maakt kennis met professionele hardware en geeft voorbeelden in eigen woorden.
02: Uitvoeren: Ondersteunt de IoT-ontwikkelaar door de IoT-opdracht praktisch uit te voeren. Configureert, optimaliseert, programmeert en installeert IoT-systemen.
De student bekabelt een domoticasysteem.
De student configureert een domoticasysteem.
03: Opleveren: Test de IoT-systemen, levert ze op en geeft instructies voor een correct en efficiënt gebruik.
De student integreert een domoticasysteem.
04: Onderhouden: Voert onderhoud uit op de bestaande IoT-systemen en wijzigt, vervangt of herstelt indien nodig.
De student spoort fouten op in een domoticasysteem.
06: Samenwerken: Werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van de goedgekeurde IoT-opdracht en neemt hierin de gepaste verantwoordelijkheid op.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
07: Documenteren: Documenteert de eigen werkzaamheden en voorziet deze informatie conform de afspraken met de opdrachtgever.
De student documenteert een domoticasysteem.
09: Levenslang leren: Ontwikkelt en verbetert via (zelf)reflectie continu de eigen vaardigheden en kennis, volgt evoluties in de snel veranderende IoT-wereld op en identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden.
De student verzamelt informatie uit de observaties op het werkveld en reflecteert hierover in een portfolio.
De student verklaart nieuw verworven vakterminologie en stelt daarvan een woordenlijst op.
10: Duurzaam werken: Werkt met oog voor veiligheid, duurzaamheid en welzijn en past de relevante reglementeringen en normeringen toe.
De student handelt deontologisch bij het documenteren en reflecteren in het portfolio.

Leerinhoud

 • Installatie, configuratie, integratie van een domoticasysteem
 • Verschillende aspecten van het werkveld ontdekken, en hierover reflecteren:
  • Rondleidingen
  • Presentaties
  • Evenementen
 • Cv- en sollicitatietraining

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)24,00 uren
 • Opmerking: zie studiewijzer
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)24,00 uren
 • Opmerking: zie studiewijzer
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.