Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 137292/2803/2223/1/32
Studiegids

Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 1

37292/2803/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cami Ignace
Andere co-titularis(sen): Trudzinski Johanna
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd in het ingangsexamen opleiding Kostuumontwerp

Leerinhoud

- Onderzoeken van de betekenis, symboliek en associaties die worden opgeroepen door  beelden en materialen door verschillende opdrachten en input.

- Het ontwikkelen van een onderzoekende en bevragende attitude.
- Het ontwikkelen van een eigen beeldtaal via het waarnemingstekenen.
- Opzoeken en archiveren van (artistieke) inspiratiebronnen die refereren aan de opdrachten en de persoonlijke interesse
- Het ontwikkelen van een persoonlijke “beeldtaal” dmv diverse teken-, assemblage en sculpturale technieken.
- Het kunnen toepassen van de verworven inzichten en technieken en deze kunnen toelichten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

tekenmateriaal: schetsboek, houtskool, gom, potlood, inkt

assemblagemateriaal: schaar, lijm, naald en draad

fotocamera of smartphone

andere specifieke materialen gekoppeld aan een opdracht worden tijdig gecommuniceerd

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur (zowel technische als artistieke)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester