Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 137292/2803/2223/1/32
Studiegids

Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 1

37292/2803/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cami Ignace
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd in het ingangsexamen opleiding Kostuumontwerp

Leerinhoud

- Onderzoeken van de betekenis, symboliek en associaties die worden opgeroepen door  beelden en materialen door verschillende opdrachten en input.

- Het ontwikkelen van een onderzoekende en bevragende attitude.
- Het ontwikkelen van een eigen beeldtaal via het waarnemingstekenen.
- Opzoeken en archiveren van (artistieke) inspiratiebronnen die refereren aan de opdrachten en de persoonlijke interesse
- Het ontwikkelen van een persoonlijke “beeldtaal” dmv diverse teken-, assemblage en sculpturale technieken.
- Het kunnen toepassen van de verworven inzichten en technieken en deze kunnen toelichten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

tekenmateriaal: schetsboek, houtskool, gom, potlood, inkt

assemblagemateriaal: schaar, lijm, naald en draad

fotocamera of smartphone

andere specifieke materialen gekoppeld aan een opdracht worden tijdig gecommuniceerd

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur (zowel technische als artistieke)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester