Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Begeleide beroepspraktijk 1+237317/2821/2223/1/77
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk 1+2

37317/2821/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Co-titularis(sen): Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 24,00 uren

Korte omschrijving

Stage, zowel observatie (8u) als doe-stage (16u). Individuele begeleiding.

Leerinhoud

Studenten doen eerst 8 uren observatiestage bij de lessen NCZ in de drie graden van de lagere school. De school is in overeenstemming met de
stagebegeleiding vrij te kiezen.

Vervolgens doen de studenten 16 lesuren doe-stage, verspreid over de drie graden van de lagere school.
Activiteiten waaraan de aspirant leerkracht NCZ participeert of die hij/zij organiseert binnen het kader van de niet-confessionele zedenleer en/of het
vrijzinnig humanisme

Eindcompetenties initiële lerarenopleiding, en bereidheid tot vrijzinnig engagement. Initiële lerarenopleiding en olod "niet-confessionele zedenleer en vakdidactiek" reeds beëindigd hebben of tegelijkertijd volgen. 

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving begeleide beroepspraktijk postgraduaat NCZVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding
Werkplekleren en/of stage24,00 uren
  • Omschrijving: BBP1 = observatiestage (8u)
    BBP2 = doe-stage (16u)
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00