Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tentoonstelling37399/2804/2223/1/74
Studiegids

Tentoonstelling

37399/2804/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • Deeltijds programma - vrije kunsten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Part-time programme - Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bovyn Guy
Andere co-titularis(sen): Claes Koenraad, Gillen-Brincour Tina, Goiris Geert, Merregaert Nadia, Van Dijck Hannelore, Vranken Leon
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van het organiseren en cureren van tentoonstellingen, zowel individueel als in groep, verwerft de student kennis en ervaring in het presenteren/ensceneren van visuele beeldelementen. Door de volledige verantwoordelijkheid over tentoonstellingsevenementen op zich te nemen krijgen de studenten inzicht in alle aspecten van deze organisatie. Het samenwerken met andere belanghebbenden zal leiden tot betere inschatting van eigen competenties en die van de anderen. De student leert de complexiteit van een organisatie in al zijn aspecten kennen en wordt geconfronteerd met groepsdynamiek en andere sociale vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA2 - Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project.
De student kan op basis van een tentoonstellingsconcept een concreet tentoonstellingsontwerp uitwerken, inclusief een planning en een eenvoudige begroting.
De student kan een tentoonstellingsontwerp realiseren.
De student kan in teamverband werken.
De student houdt zich aan de regelgeving en richtlijnen zoals die geformuleerd zijn in het tentoonstellingsbeleid van de academie en/of aan de orde zijn bij het samenwerken met externe partners.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student kan de resultaten van het gevoerde onderzoek vertalen naar een tentoonstellingsconcept.
De student kan efficiƫnt communiceren (via flyers, catalogus, tentoonstellingsteksten, sociale media, etc.).
MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student is zich ervan bewust dat een tentoonstelling een conceptuele dimensie bezit, zij het een thema, een (kunst)theoretische of anderszins discursieve invalshoek, en kan daarover reflecteren
De student kent de diverse aspecten, taken en verantwoordelijkheden die aan bod komen bij de organisatie en productie van een tentoonstelling (verzekering, location hunting, transport, aankoop materialen, communicatie, opbouw, belichting, openingsevent, tentoonstellingsmateriaal en presentatietechnieken,...).
De student kan een onderzoek voeren naar de diverse aspecten van de tentoonstelling.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Verschillende evaluatiemomenten doorheen het jaar waarbij diverse evaluatievormen worden gebruikt. Voor meer zie de communicatie via Digitap.