Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Praktijkgerichte vorming37443/2893/2223/1/74
Studiegids

Praktijkgerichte vorming

37443/2893/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Postgraduaat Immersive storytelling in virtual reality, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 250,00 uren

Korte omschrijving

Dankzij een reeks modules leer je werken met diverse tools en engines om zelf VR- en AR-projecten te maken: 360° beeldmateriaal, Unity, Spark AR, Unreal Engine. Deze lessen worden gegeven vanuit het perspectief van de creatieve professional (de klemtoon ligt dus op designen, niet op developen). Er is geen ICT-voorkennis nodig. Kennis van Adobe is wel een pluspunt. Per module verwerk je de basisvaardigheden in een opdracht. De beoordeling van dit opleidingsonderdeel gebeurd via het portfolio (4 opdrachten: 360° video, Unity, Spark AR en Unreal Engine opdracht).

Leerinhoud

Leerdoelen: (OLR 3 en 4)

-De student past basisvaardigheden toe in een opdracht met 360°-beeldmateriaal (module 1)
-De student past basisvaardigheden toe in een opdracht in Unity (Engine) (module 2)
-De student past basisvaardigheden toe in een opdracht in Spark AR Studio (module 3)
-De student past basisvaardigheden toe in een opdracht in Unreal Engine (module 4)
-De student maakt een portfolio op

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal (powerpoints en tutorials) wordt beschikbaar gesteld door de titularis (= online leerplatform). Zelf notities maken tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
 • Omschrijving: Studieomvang: 10 ECTS = 250 studie-uren:
  42 uur contactmoment (14 lessen van 3 uur)
  208 uur zelfstudie (Module 1+2+3+4)
Werktijd buiten de contacturen208,00 uren
 • Omschrijving: Studieomvang: 10 ECTS = 250 studie-uren:
  42 uur contactmoment (14 lessen van 3 uur)
  208 uur zelfstudie (Module 1+2+3+4)

Toetsing (tekst)

Toetsing

Portfolio: 40% 12 ECTS (=portfolio bevat één opdracht per module, 5 modules = 5 opdrachten, individueel)

opdracht in Spark AR Studio
opdracht in Unity (Engine)
opdracht in Unreal Engine
opdracht met 360°-beeldmateriaal

Herkansing

Er zullen gelijkwaardige vervangsopdrachten uitgeschreven worden. Deze herkansing zal zelfstandig verlopen. Via mail kan wel advies gevraagd worden, behalve tijdens de sluitingstijden van de schoolvakanties. Voor elke module zullen er handleidingen/cursusmateriaal voorzien worden.