Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project32136/2893/2223/1/56
Studiegids

Project

32136/2893/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Postgraduaat Immersive storytelling in virtual reality, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 375,00 uren

Korte omschrijving

De beoordeling van dit opleidingsonderdeel gebeurd tijdens het individueel project. Je kiest zelf de technologie waarmee je gaat werken: Spark AR Studio, Unity (Engine), Unreal Engine en/of met 360°-beeldmateriaal. Door een eigen 360°- of VR-prototype te realiseren, leer je de basisprincipes van opleidingsonderdeel 1 én 2 (storytelling in VR én VR-tools/engines) toepassen in één individueel eindproject.

Leerinhoud

Leerdoelen: (OLR 4 en 5)

-De student voert alle stappen voor projectgericht werken uit tijdens eigen projecten
-De student werkt een eindproject uit in Spark AR Studio, Unity (Engine), Unreal Engine en/of met 360°-beeldmateriaal
-De student presenteert het eindproject

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal (powerpoints en tutorials) wordt beschikbaar gesteld door de titularis (= online leerplatform). Zelf notities maken tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
 • Omschrijving: Studieomvang: 15 ECTS = 375 studie-uren:
  42 uur contactmoment (14 lessen van 3 uur)
  333 uur zelfstudie (Algemene reeks 2)
Werktijd buiten de contacturen333,00 uren
 • Omschrijving: Studieomvang: 15 ECTS = 375 studie-uren:
  42 uur contactmoment (14 lessen van 3 uur)
  333 uur zelfstudie (Algemene reeks 2)

Toetsing (tekst)

Toetsing

Project: 60 % 15 ECTS (=individueel eindproject, of per twee, inclusief logboek)

Herkansing

Er zullen gelijkwaardige vervangsopdrachten uitgeschreven worden. Deze herkansing zal zelfstandig verlopen. Via mail kan wel advies gevraagd worden, behalve tijdens de sluitingstijden van de schoolvakanties. Voor elke module zullen er handleidingen/cursusmateriaal voorzien worden.