Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Algemene pathologie1648/3099/2324/1/59
Studiegids

Algemene pathologie

1648/3099/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Ceuleers Hannah
Andere co-titularis(sen): Proost Sarah, Raats Joke, Suykens Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student kent en heeft inzicht in de algemene pathologie: angor - myocardinfarct - cordecompensatie, hartritmestoornissen, de bloeddruk, ademhaling - longziekten, spijsverteringsstelsel, lever, endocrinologie, schildklierlijden, hypofyse.
De student kent en heeft inzicht in de algemene pathologie: oorzaken van ziekte, ziekteverschijnselen, enkele belangrijke ziektebeelden, vaccinatie, tumoren en zwellingen, allergie, hematologie, hart en bloedvaten, dermatologie en brandwonden.

Leerinhoud

1. Algemene pathologie
- Algemene pathologie
- Oorzaken van ziekte
- Ziekteverschijnselen
- Enkele belangrijke ziektebeelden
- Vaccinatie
- Tumoren en zwellingen
- Allergie
- Hematologie
- Hart en bloedvaten
- Dermatologie
- Brandwonden
- Angor
- Myocardinfarct
- Cordecompensatie
- Hartritmestoornissen
- Bloeddruk
- Ademhaling
- Longziekten
- Spijsverteringsstelsel
- Lever
- Endocrinologie
- Schildklierlijden
- Hypofyse

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst.
  • Aanvullingen via digtale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen