Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Keuze-olod UA 6: Sociaal werk als professie31167/3108/2324/1/80
Studiegids

Keuze-olod UA 6: Sociaal werk als professie

31167/3108/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Ceuster Els, Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie studiefiche UAntwerpen: volg deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Dit OLOD is interessant voor studenten uit de BA sociaal werk, de BA Orthopedagogie* en de BA Toegepaste Psychologie*.
(* resulteert in vrijstelling bij inschrijving in de UA-Master Sociaal Werk)

Het opleidingsonderdeel introduceert de studenten in de brede professionele en academische discussie over de identiteit van het sociaal werk als professie. 

Er zijn faciliteiten voor werkstudenten. 

Het vaste contactmoment is maandag van 14u tot 16u in M003. De eerste 6 tot 8 weken is in principe elke week les op de campus, nadien kan de les ook vervangen worden door (online) begeleidingsgesprekken in groe. Voor meer details over de planning en eventuele afwijkingen wat het contactmoment betreft, zie het document 'SWP planning 2022' onder 'studiemateriaal in de Blackboard cursusruimte voor dit vak (vanaf februari 2022) én de communicatie met de docent omtrent de begeleiding van het groepswerk.

Begincompetenties (tekst)

kunnen lezen en begrijpen van: Engels

Leerinhoud

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
  • Omschrijving: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/
  • Opmerking: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/
Vormen van groepsleren

Toetsing (tekst)

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/