Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Keuze-olod UA 5: Sociaal werk onderzoek: perspectieven 535241/3108/2324/1/80
Studiegids

Keuze-olod UA 5: Sociaal werk onderzoek: perspectieven 5

35241/3108/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit keuze-opleidingsonderdeel richt zich op studenten die meer willen weten over onderzoek en op studenten die ambities hebben om een onderzoeksgerichte Master te volgen na de bacheloropleiding.
De cursus leert de studenten een wetenschappelijke probleemstelling en onderzoeksplan uit te werken, met een focus op wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de sociaal werker. Daartoe moet de student eerst inzicht verwerven in de verschillende perspectieven en onderzoeksdesigns die worden gehanteerd in het sociaal werk onderzoek. We maken een onderscheid tussen het positivisme, het constructivisme en het kritisch realisme. We bekijken de specifieke manier waarop deze perspectieven worden toegepast in het sociaalwerkonderzoek. Tijdens de cursus verwerft de student vaardigheden zoals het schrijven van een probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het presenteren voor een groep. De student moeten gebruik maken van internationale Engelstalige wetenschappelijke sociaal werk literatuur.
Je volgt dit opleidingsonderdeel aan Universiteit Antwerpen, in het schakeljaar Master Sociaal werk.
Daar ontmoet je o.m. studenten die na een Ba Sociaal Werk starten met de master. Je bent er dus geen vreemde eend in de bijt.
De credits die je behaalt (6) geven je vrijstelling wanneer je zelf zou kiezen om na je afstuderen als bachelor de master Sociaal Werk te starten.

AP en UA voorzien in een procedure, in begeleiding en in roosterafstemming om je vlot te laten aansluiten in dit interessante academische vak.
De student krijgt toegang tot Blackboard UAntwerpen.

Voor de UAntwerpen studiefiche: volg deze linkhttps://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Begincompetenties (tekst)

kunnen lezen en begrijpen van:

Engels

Leerinhoud

KADER:
In het KEUZEVAK "Sociaalwerkonderzoek: perspectieven" krijg je de kans om de in de bacheloropleiding verworven vaardigheden te verdiepen én een opstap te maken naar een master vervolgopleiding.
Je volgt dit opleidingsonderdeel aan Universiteit Antwerpen, in het schakeljaar naar de Master Sociaal werk.
Daar ontmoet je o.m. studenten die na een Ba Sociaal Werk, Orthopedagogie of Toegepaste Psychologie starten met de master.
De credits die je aan UAntwerpen behaalt (6) geven je vrijstelling wanneer je zelf zou kiezen om na je afstuderen als bachelor de master Sociaal Werk te starten.

AP en UA voorzien in een procedure, in begeleiding en in roosterafstemming om je vlot te laten aansluiten in dit interessante academische vak.
De student krijgt toegang tot Blackboard UAntwerpen.

Voor de UAntwerpen studiefiche: volg deze link:
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/


INHOUD:
De cursus leert de studenten een wetenschappelijke probleemstelling en onderzoeksplan uit te werken, met een focus op wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de sociaal werker. Daartoe moet de student eerst inzicht verwerven in de verschillende perspectieven en onderzoeksdesigns die worden gehanteerd in het sociaal werk onderzoek. We maken een onderscheid tussen het positivisme, het constructivisme en het kritisch realisme. We bekijken de specifieke manier waarop deze perspectieven worden toegepast in het sociaalwerkonderzoek. Tijdens de cursus verwerft de student vaardigheden zoals het schrijven van een probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het presenteren voor een groep. De student moeten gebruik maken van internationale Engelstalige wetenschappelijke sociaal werk literatuur.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Raadpleeg de studiefiche op:

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Toetsing (tekst)

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/