Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Keuze-olod UA 5: Inleiding in sociaal werk 535242/3108/2324/1/17
Studiegids

Keuze-olod UA 5: Inleiding in sociaal werk 5

35242/3108/2324/1/17
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Het opleidingsonderdeel Inleiding tot Sociaal Werk biedt studenten een systematische inleiding in het generieke begrippenkader van 'sociaal werk'. De focus ligt op de gemeenschappelijke stam van het beroep met aandacht voor de gemeenschappelijke verscheidenheid die zo kenmerkend is voor het brede sociaal werkveld.

In eerste instantie wordt ingezoomd op de wijze waarop we sociaal werk kunnen definiëren. We staan hierbij ook stil bij de heersende perceptie op sociaal werk in onze Westerse samenleving en bespreken uitvoerig de globale definitie van sociaal werk. Vanuit deze globale definitie bekijken we verschillende ontologische kaders die richtinggevend zijn voor het hedendaagse (internationale) sociaal werk. Als sluitstuk van een eerste verkenning, bekijken we de kern van het beroep sociaal werk van naderbij.

Om de eerste inhoudelijke verkenning van sociaal werk een achtergrond te geven waartegen deze zich heeft kunnen aftekenen, is het eveneens belangrijk om de historiek van het sociaal werk te schetsen. We kijken hier zowel naar internationale, nationale en regionale ontwikkelingen.

In een laatste deel werpen we een blik op de toekomst van het sociaal werk. Studenten worden uitgedaagd om op basis van opgedane kennis mee te reflecteren over de uitdagingen waarmee het sociaal werk van de toekomst wordt geconfronteerd en hoe hiermee kan omgegaan worden.

Begincompetenties (tekst)

kunnen lezen en begrijpen van:

Engels

Leerinhoud

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges

Toetsing (tekst)

Raadpleeg de studiefiche op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/