Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Gezondheidsvoorlichting S132352/3114/2324/1/73
Studiegids

Gezondheidsvoorlichting S1

32352/3114/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' laat je op een professionele manier bezig zijn met voeding en leert je het belang kennen van een gezonde en evenwichtige voeding voor het bevorderen van de gezondheid. Tijdens deze lessen worden de aanbevelingen van de HGR en Gezond Leven toegepast op de maaltijden van een volwassen en gezond individu tussen de 18 en 59 jaar. Zowel kwantitatief als kwalitatief worden de verschillende maaltijden en het maaltijdenpatroon opgebouwd, beoordeeld, geïnterpreteerd en aangepast. Theoretische kennis is één zaak, dit ook kunnen vertalen naar een haalbare, smakelijke en evenwichtige voeding is een andere praktische vaardigheid. 'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' laat je toe deze vaardigheid in te oefenen om zo op een wetenschappelijke manier modellen en maaltijden te analyseren die voor een groot publiek van toepassing kunnen zijn. De aandacht gaat specifiek naar het Belgische voedingsvoorlichtingsmodel en dit wordt dan ook in al zijn wetenschappelijke facetten bekeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
beoordeelt een product volgens de wetenschappelijke basis van de voedingsdriehoek (aan de hand van de voedingswaardedeclaratie).
geeft de wetenschappelijke basis van het voorlichtingsmodel voor voeding (de voedingsdriehoek) weer.
hanteert vakterminologie.
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op de gezonde volwassene (van 18 tot 59 jaar).
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op groepsniveau.
past het voorlichtingsmodel voor beweging en sedentair gedrag toe (in een opgegeven casus).
methodologie
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde volwassene op basis van een uitgevoerde food based analysis.
nutritional assessment op individueel niveau
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde volwassene op basis van een uitgevoerde food based analysis.
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
interpreteert de resultaten verkregen uit studies die peilen naar voedings- en bewegingsgewoonten in België (o.a. Voedselconsumptiepeiling, Gezondheidsenquête).
probleemanalyse
beoordeelt een product volgens de wetenschappelijke basis van de voedingsdriehoek (aan de hand van de voedingswaardedeclaratie).
past het voorlichtingsmodel voor beweging en sedentair gedrag toe (in een opgegeven casus).
past het voorlichtingsmodel voor voeding (gezond én milieuverantwoord eten) toe (in een opgegeven casus).
productbeoordeling
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde volwassene op basis van een uitgevoerde food based analysis.
evidence-based handelen
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op de gezonde volwassene (van 18 tot 59 jaar).
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op groepsniveau.

Leerinhoud

'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' richt zich naar de aanbevelingen, voornamelijk in termen van voedingsmiddelen, voor de gezonde volwassenen van 18-59 jaar. Het uiteindelijke doel is het ruim beschikken over wetenschappelijke kennis (evidence based) inzake gezonde voeding voor volwassenen. De 'Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen' (HGR, 2019) én het voedingsvoorlichtingsmodel (Gezond Leven, 2017) staan hierbij centraal.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Relatie voeding, lichaamsbeweging en gezondheid
 • Studies over voeding en beweging in België: BNVCP, Gezondheidsenquête
 • Voedingsbeleid in België: de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen
 • Voedingsaanbevelingen voor België (HGR) met praktische aanbevelingen en Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassene bevolking met een focus op voedingsmiddelen (HGR, 2019)
 • Voedingsrichtlijnen en normen in Nederland
 • Vergelijk van de voedingsaanbevelingen (België) en de voedingsnormen (Nederland)
 • Voorlichting in Vlaanderen: geschiedenis (van het Klavertje Vier tot...), de voedingsdriehoek, wetenschappelijke basis (gezondheidseffect van voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen)...
 • Voorlichtingsmodellen in de wereld: La pyramide alimentaire, de Schijf van Vijf...
 • Samenstelling en het belang van gezonde maaltijden: het ontbijt, de tweede broodmaaltijd, de warme maaltijd en de tussendoortjes
 • Voedingsbespreking: het opmaken van een food based analysis met evaluatie, het opstellen van een frequentietabel... 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus: Bauwens, M. & Le Bruyn, B. (AP Hogeschool, 2023). Gezondheidsvoorlichting S1/W1.
 • Documenten bij de cursus
  • Vlaams Instituut Gezond Leven (2017) De voedings- en bewegingsdriehoek: hoe en waarom? Laken (Brussel), Online: gezondleven.be
  • Vlaams Instituut Gezond Leven (2017) Onderbouwing inhoudelijke visie voeding en gezondheid. Achtergronddocument bij vernieuwde richtlijnen en visuele voorstelling van de voedingsdriehoek. Laken (Brussel), Online: gezondleven.be
  • Vlaams Instituut Gezond Leven. 2021. Eten volgens de voedingsdriehoek: goed voor jezelf en de planeet. I.s.m. departement Omgeving en Agentschap Zorg en Gezondheid. Laken (Brussel).
  • Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse expertengroep van de bewegingsdriehoek. 2021. Vlaamse gezondheidsaanbevelingen sedentair gedrag (lang stilzitten), lichaamsbeweging en slaap. Laken (Brussel).
  • De Busser, A., De Munter, W., Souffriou, J-P., Vanhauwaert, E. (2012). Tandvriendelijk voedingsadvies, een standpuntbepaling.
 • Website: www.gezondleven.be 
 • Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen (2019). Brussel: HGR; 2019. Advies nr. 9284.
 • PowerPointPresentaties, opdrachten tijdens de les en lesnotities
 • VD-AP Kennislijn
 • Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken. (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden).)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Belgische Voedingsmiddelentabel: NUBEL, 6de editie
• Brochure: Voedingsaanbevelingen voor België - 2016, Hoge Gezondheidsraad, HGR nr. 9285, september 2016
• Brochure: Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering voor voedingsmiddelen in België, Hoge Gezondheidsraad, revisie januari 2005

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: de totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen. Leerinhoud: zie examenleerstofoverzicht (cursus én documenten bij de cursus). Volgende hulpmiddelen zijn toegelaten: eenvoudig rekentoestel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen. Leerinhoud: zie examenleerstofoverzicht (cursus én documenten bij de cursus). Volgende hulpmiddelen zijn toegelaten: eenvoudig rekentoestel.

Toetsing (tekst)

Digitaal examen
Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.