Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
English9152/3095/2324/1/16
Studiegids

English

9152/3095/2324/1/16
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Grave Jennifer
Andere co-titularis(sen): Panteleeva Natalia, Verhuyck Thomas, Volders Mieke
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste semester wordt de grammaticacursus behandeld, waar vooral de Engelse tijden grondig aan bod komen.
Studenten maken kennis met richtingspecifieke woordenschat a.d.h.v. de artikels.
Studenten verruimen hun woordenschat ook door zelfstudie (handboek Woordenschat business English).

Begincompetenties (tekst)

Level B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.
Je past de behandelde grammatica (zoals de tijden, basis e-mail, vraagstelling, etc.) correct toe.
Je schrijft een e-mail over vertrouwde onderwerpen.

Leerinhoud

 • Herhaling, uitdieping en aanvulling van spraakkunst en zinsbouw aan de hand van oefeningen.
 • Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat aan de hand van artikels.
 • Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
 • Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1.


Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Cursus English (semester 1)Verplicht
 • Auteur: Jennifer De Grave en Ann Boey
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Werkcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentensturing
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks95,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)5,00Casus
Gesloten boek