Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsmanagement oriëntatie34397/3095/2324/1/90
Studiegids

Bedrijfsmanagement oriëntatie

34397/3095/2324/1/90
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hooft Charlotte
Andere co-titularis(sen): Joossen Kristof, Vael Karolien, Van de Velde Lorens, Van Hauwermeiren Tine, Van Schil Jort
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel 'Bedrijfsmanagement Oriëntatie' (BMO) is een opleidingsbreed algemeen inleidend vak tijdens semester 1, om de student te laten kennismaken met de 4 afstudeerrichtingen (Accountancy-fiscaliteit, Financiën en verzekeringen, Marketing en Supply Chain Management) die onder de opleiding Bedrijfsmanagement ressorteren.

Het opleidingsonderdeel BMO biedt een basis aan van alle disciplines binnen de opleiding Bedrijfsmanagement. Op basis van deze ervaring gaan studenten een gemotiveerde keuze kunnen maken 
voor de afstudeerrichting die het beste past bij zijn/haar talenten en interesses. Vandaar de term 'oriëntatie' in de benaming van dit opleidingsonderdeel. 

De student zal pas aan het einde van semester 1 een definitieve keuze maken voor de afstudeerrichting waarin hij verder wil.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je geeft de jaarlijkse boekhoudcyclus weer, van beginbalans tot het afsluiten van het boekjaar en het neerleggen van de jaarrekening.
Je somt de verschillende componenten van de jaarrekening op en je legt een verband tussen de balans, de geldstromen, de resultatenrekening en de toelichting.
Je kent de betrokken personen in een verzekerings- of kredietovereenkomst.
Je berekent een eenvoudige inkomsten belasting.
Je legt de fiscale stelsels uit voor zowel ondernemingen, particulieren als de overheid.
Je berekent eenvoudige financiële ratio's.
OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je toont het maatschappelijk en economisch belang aan van verzekeringen.
Je berekent een eenvoudige inkomsten belasting.
Je legt de fiscale stelsels uit voor zowel ondernemingen, particulieren als de overheid.
Je berekent eenvoudige financiële ratio's.
Je legt de verschillende takken van marketing uit.
Je kent de betrokken personen in een verzekerings- of kredietovereenkomst.
Je begrijpt het risicoaspect van betaalverkeer, kredieten, beleggingen en verzekeringen.
OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt de rol die logistiek en Supply Chain Management spelen in de bedrijfsprocessen uit.
Je legt het belang van voorraadbeheer uit voor de bedrijfsvoering.
Je beschrijft de geschiedenis en het belang van de logistiek in de globaliserende wereld.
Je beschrijft de verschillende processen en stromen binnen de logistieke keten en het Supply Chain Management.
Je beschrijft de rol van de verschillende transportmodi in de binnenlandse en buitenlandse handel.
Je beschrijft de rol van de douane in de internationale handel.
OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt uit hoe de missie, marktafbakening en doelstellingen worden ingevuld bij strategische bedrijfsplanning en hoe dit het vertrekpunt vormt voor de stappen binnen marketingplanning.
Je omschrijft de basisbegrippen en componenten van het marketingproces, marketingmanagement en marketingstrategie.
Je omschrijft de essentiele stappen van een marketingplan: omgevingsanalyse, doelgroepbepaling, marketingstrategie, tactiek en implementatie.
Je legt de verschillende takken van marketing uit.
DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je definieert de verschillende bedrijfsprocessen en identificeert de samenhang tussen bedrijfsprocessen.

Leerinhoud

Aan de hand van de beschikbare bedrijfsinformatie van een geselecteerde Belgische onderneming, zullen de studenten kennis maken met de diverse domeinen en aspecten van de bedrijfsvoering binnen de onderneming.  

De voornaamste domeinen en aspecten die in dit opleidingsonderdeel worden behandeld, zijn: marketing; logistiek en toeleveringsketen; boekhouding en fiscaliteit; financiering en financiële informatie m.b.t. een beursnotering.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges72,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen136,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek