Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bank en beurs34405/3095/2324/1/71
Studiegids

Bank en beurs

34405/3095/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verwerf je een basisinzicht in de werking van het nationale en internationale bankwezen, de werking van de financiële markten en de regelgeving. De taken en functies van financiële instellingen komen aan bod en je leert meer over de mogelijkheden waarop een financiële instelling het geld van de klant (particulieren, ondernemingen) kan beheren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert financiële en bancaire risico's verbonden aan de financiële markten, producten en diensten.
Je legt de werking van de financiële markten en het bankwezen uit.
Je legt het onderscheid uit tussen retail, investment, commercial, wealth management en private banking.
Je onderscheidt de verschillende activiteiten binnen de bank en kan deze toelichten.
Je benoemt de belangrijkste regelgeving van het internationaal en nationaal bankwezen.

Leerinhoud

 • Mijlpalen in de geschiedenis van het bank- en beurswezen
 • De bank binnen het financiële landschap
 • De belangrijkste spelers op de financiële markten in België
 • De controlerende instellingen
 • Overzicht van de belangrijkste financiële instrumenten voor particulieren en ondernemingen binnen het bankwezen
 • De werking van de beurs

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Bank en beurs binnenstebuitenVerplicht€ 34,40
 • Auteur: Karin Bellon en Kurt Kegels

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio20,00