Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Marketing fundamentals34407/3095/2324/1/42
Studiegids

Marketing fundamentals

34407/3095/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): van Schaik Senne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het doel van elke marketeer is om klanten meerwaarde te bieden. Het opleidingsonderdeel ‘marketing fundamentals’ laat studenten kennismaken met de fascinerende wereld van moderne marketing. De student leert de verschillende marketing instrumenten kennen, waarbij de klant centraal staat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt het product- en merkenbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en geïntegreerde marketingcommunicatie binnen de marketingmix uit.
Je past de basis van moderne marketing toe in diverse situaties.
Je beschrijft de onderlinge samenhang tussen marketinginstrumenten binnen de marketingmix.
Je beschrijft de principes van duurzame marketing.
Je hebt inzicht in de diverse marketinginstrumenten uit de marketingmix en herkent ze in voorbeelden.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een helder overzicht van de belangrijkste begrippen en principes van marketing.
Verder wordt dieper ingegaan op de verschillende marketinginstrumenten.

Het marketingproces wordt uitgelegd en met behulp van voorbeelden dieper ingegaan op volgende marketinginstrumenten:
Marketingmix:

 • Marktsegmentatie en positionering;
 • Product- dienst en merkbeleid;
 • Productontwikkeling en levenscyclusbeleid;
 • Prijsbeleid;
 • Geïntegreerde marketingcommunicatie;
 • Distributiebeleid;
 • Detailhandel en groothandel. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Principes van marketingVerplicht
 • Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek