Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Marketingcommunicatie31728/3095/2324/1/39
Studiegids

Marketingcommunicatie

31728/3095/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Marketingcommunicatie is niet alleen één van de meest zichtbare en bediscussieerde instrumenten van de marketingmix, het is ook een van de meest fascinerende. Bovendien heeft het een aanzienlijke impact op zowel de gemeenschap als het zakenleven. Iedere consument en iedere manager krijgt met marketingcommunicatie te maken. Daarenboven zijn reclame en promotie, én marketingcommunicatie in zijn geheel, als geen ander vak onderhevig aan verandering: klanten die betere resultaten willen, de opkomst van kleine en beweeglijke reclamebureaus, consumenten die niet langer reageren op traditionele vormen van adverteren,… Om vat te krijgen op al deze ontwikkelingen is een goede balans van theorie en praktijkvoorbeelden noodzakelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je illustreert de basisprincipes van geïntegreerde communicatie.
Je legt de invloed van marketingcommunicatie op het merkbeleid en de merkwaarde uit.
Je past het principes van segmentatie, doelgroepbepaling en positionering toe.
Je begrijpt en past de marketingcommunicatiedoelstellingen toe.
Je benoemt de principes van ethisch correct communiceren binnen de marketingsector.
Je beschrijft de concrete werking van marketingcommunicatie.
Je beschrijft en illustreert de noodzaak om een multiculturele dimensie te ontwikkelen als onderdeel van het marketingcommunicatieplan.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie behandelt: 

 • de basisbegrippen van communicatie;
 • de basis van marketingcommunicatie;
  • situering, definitie en begrippen;
  • geïntegreerde communicatie;
  • merkenbeleid;
  • werking;
  • doelgroepen;
  • doelstellingen;
  • budgetten;
  • ethiek; 
 • voorbereiding van een marketingcommunicatieplan.  

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
 • Auteur: Patrick De Pelsmacker

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek