Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Consumentenpsychologie34408/3095/2324/1/76
Studiegids

Consumentenpsychologie

34408/3095/2324/1/76
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heirman Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak ontdek je dat het succesvol verkopen van een product meer vereist dan alleen een goed werkend eindproduct. Het beslissingsproces van consumenten wordt sterk beïnvloed door psychologische technieken die marketeers gebruiken om consumenten te verleiden tot meer aankopen. Het bekende voorbeeld van het prijsafrondingseffect op .99 euro of het plaatsen van producten op ooghoogte zijn slechts twee van de vele technieken die marketeers toepassen. Wist je bijvoorbeeld dat Nespresso-capsules uitsluitend in Nespresso-winkels worden verkocht, omdat dit volgens marketingexperimenten een exclusief merkimago creëert in het hoofd van consumenten? En heb je er weleens bij stilgestaan dat we meer vertrouwen hebben in een huidproduct dat alleen verkrijgbaar is via apotheken, en dat we bereid zijn daar een hogere prijs voor te betalen? In deze cursus krijg je inzicht in alle marketingtechnieken die helpen om consumentenpsychologie op een positieve manier te beïnvloeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt in eigen woorden de onderliggende theorieën, processen en basisprincipes achter consumentengedrag uit.
Je legt uit welke individueel-psychologische processen consumentengedrag beïnvloeden en sturen.
Je legt uit welke invloed culturele, sociale, persoonlijke en psychologische factoren hebben op het koopgedrag van de consument.
Je past de geziene theorieen en modellen over consumentengedrag toe en beschrijft consumentengedrag vanuit verschillende perspectieven.
Je benoemt de verschillende stappen van het stimulus responsmodel van het koopgedrag.
Je benoemt en definieert de fasen in het besluitvormingsproces.
Je beschrijft de verschillende soorten koopgedrag.
Je combineert al je verworven inzichten om op een creatieve manier het verband te leggen tussen de manier waarop mensen denken, voelen en handelen en hoe je hen als marketeer moet aanspreken en benaderen.

Leerinhoud

In het OLOD consumentenpsychologie geven we aan de hand van 10 hoofdstukken een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat drijft de consument om bepaalde producten te kopen en andere niet?
 • Op welke manier verloopt 'hidden persuasion'?
 • Hoe beïnvloed je de psychologie van de consument met prijsaanpassingen?
 • Op welke manier kan een aanpassing in distributiekanaal een product/dienst meer exclusiviteit geven?
 • Verloopt de besluitvorming van de consument steeds rationeel, of spelen emoties ook een rol in dit beslissingsproces?
 • Hoe speelt de persoonlijkheid en de levensstijl van de consument een rol in het koopgedrag?
 • Hoe beïnvloeden consumenten elkaar wederzijds?
 • Hoe kan je de prijs verhogen door het distributiekanaal te veranderen?
 • Op welke wijze kunnen innovatieve producten verspreid worden?
 • Welke impact heeft de cultuur op het consumentengedrag?

Studiematerialen (lijst)

Eigen lesnota'sVerplicht
lesmateriaal op digitapVerplicht
PowerpointcursusVerplicht
Consumentenpsychologie. De basis.Verplicht
 • Auteur: G. Valkeneers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Werkstuk of presentatie
Open boek

Toetsing (tekst)

Als voor een opleidingsonderdeel meerdere deelexamens worden georganiseerd (al dan niet gespreid over meerdere deelopleidingsonderdelen) en een student een afwezigheidscode krijgt voor een deelexamen van dit opleidingsonderdeel, dan wordt deze afwezigheidscode voor de berekening van het examencijfer voor het gehele opleidingsonderdeel als een 0 beschouwd. (OER - art. 15.5)