Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Business case MAR34409/3095/2324/1/13
Studiegids

Business case MAR

34409/3095/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bauer Evelyn
Andere co-titularis(sen): Van den Eynde Nii, Vanderfaeillie Karl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel krijg je de kans de basistheorie van Marketing in een concrete situatie toe te passen aan de hand van een business case. In kleine groepjes worden jullie systematisch begeleid en werk je individueel en/of in groep een aantal deelopdrachten uit tegen deadlines. Het resultaat van de deelopdrachten wordt op het einde van het semester individueel gepresenteerd. Op basis van deze bevindingen formuleer je de meest relevante aanbevelingen met betrekking tot de marketing mix van onderneming.

Verder neem je verplicht deel aan het BAM congres (kosten voor de student ongeveer 30 EUR). Hierover wordt er een verdere opdracht voorzien.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 1.0 - De bachelor BM/MAR heeft inzicht in (digitale) marketingstrategie en-tactiek, marktanalyse, marketingcommunicatie en sales, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je werkt voor een specifieke case de essentiele stappen uit van een marketingplan: omgevingsanalyse, doelgroepbepaling, marketingstrategie- en tactiek.
Je bouwt een eenvoudig marketingplan uit gebaseerd op SMART-doelstellingen.
OLR MAR 2.0 - De bachelor BM/MAR herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je presenteert een oplossing en verdedigt dit op basis van bedrijfskundig inzicht en gemaakte analyses.
Je analyseert een domeinspecifiek bedrijfsprobleem in een authentieke of gesimuleerde omgeving en voert een opdracht uit.
Je selecteert, verwerkt en visualiseert data om tot bruikbare oplossingen te komen ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid.
OLR MAR 5.2 - De bachelor BM/MAR gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze marketing-, communicatie- en grafische software en actuele beroepsspecifieke ICT-pakketten ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt de juiste digitale tools om een opdracht/probleem op een efficiënte manier op te lossen.
OLR MAR 6.2 - De bachelor BM/MAR toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je biedt de informatie aan op een gestructureerde en visuele wijze.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel leer je de sterktes en zwaktes van een product en/of merk te analyseren aan de hand van de marketing mix.

Hiervoor werk je deelopdrachten uit die leiden tot een concurrentieanalyse:
- Hoe definieer je het product/dienst/merk en wie beschouw je als concurrent (wat is de markt)?
- Vergelijking product portfolio tov concurrenten + sterktes, zwaktes van eigen merk 
- Vergelijking prijszetting tov concurrenten + sterktes, zwaktes van eigen merk
- Vergelijking distributiestrategie tov concurrenten + sterktes, zwaktes eigen merk
- Vergelijking communicatie (kernboodschap, doelgroepenbepaling, instrumenten en media) tov concurrenten + sterktes, zwaktes eigen merk


Op basis van deze analyse formuleer je aanbevelingen om de initiële marketing mix te optimaliseren en zo de marktpositie te verbeteren of de concurrentiepositie te verstevigen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Principes van marketingVerplicht
  • Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Werkcollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Seminaries/excursies/bedrijfsbezoek Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Casus
gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Casus
Gesloten boek