Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Supply Chain Management29761/3095/2324/1/91
Studiegids

Supply Chain Management

29761/3095/2324/1/91
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 35,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Door de theorie en de praktische voorbeelden krijgen de studenten een inzicht in wat supply chain management inhoudt en hoe het werkt vanuit een conceptueel oogpunt en dit op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De studenten krijgen technieken aangeboden in verband met het optimaliseren van logistieke processen, kostenbesparingen en verbetering van service. De laatste technologieën in verband met supply chain management worden aangereikt alsook nieuwe trends voor de toekomst. Tenslotte wordt aangegeven hoe de supply chain kan aangepast worden aan de noden van een steeds veranderende markt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt uit hoe ICT ingezet kan worden om Supply Chain Management te ondersteunen.
Je legt verbanden tussen de verschillende onderdelen van de logistieke keten en legt bij deze onderdelen de link met Supply Chain Management.
Je past verschillende technieken en modellen toe om logistieke problemen op te lossen of processen te verbeteren.
Je verklaart het belang van duurzaamheid en innovatie in alle onderdelen van de logistieke keten.
Je analyseert de invloed van Supply Chain Management op kostenbeheersing, rendabiliteit, kwaliteit en klantentevredenheid.
Je beschrijft de kenmerken van de waardeketen (value chain) en de aanvoerketen (Supply Chain).
Je beschrijft de technologische en organisatorische evoluties van de Supply Chain.
Je duidt alle partijen in de Supply Chain.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komt de ganse supply chain keten van een organisatie aan bod. 

 • Supply Chain management in een geglobaliseerde wereld
 • Logistiek als concept: het belang en de toekomst ervan
 • Voorraadbeheer: methodes en rol in de keten
 • Inkoop: strategie, processen en organisatie
 • Productie: productontwerp, vormen, kwaliteitsmanagement en verbeteringsmethodologieën
 • Distributielogistiek
 • Reverse Logistics
 • Welke IT technieken ondersteunen dit proces?
 • Welke trends en evoluties onderscheiden we?

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
van Logistieke Flow tot Supply ChainVerplicht€ 40,50
 • Auteur: Sophia Pasbecq, Karen Van Bastelaere, Barbara Dierckx, Myriam Willaert, Steven Hulsmans, Jan Pinxter

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodePortfolio30,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodePortfolio30,00Casus
Open boek