Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Transportmodi34411/3095/2324/1/81
Studiegids

Transportmodi

34411/3095/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Asch Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Transport is de motor van het bedrijfsleven. In dit opleidingsonderdeel maken studenten kennis met de verschillende transportmogelijkheden waarop een onderneming beroep kan doen. Waarom kiezen voor wegvervoer en niet voor het spoor? Of misschien kunnen de goederen via de lucht of per pijpleiding vervoerd worden? Welke rol spelen o.a. de Haven van Antwerpen en Brussels Airport? Wat zijn de verschillende documenten die relevant zijn voor het transport? Op al deze vragen wordt in dit opleidingsonderdeel een antwoord geboden aan de hand van theorie, oefeningen en talrijke voorbeelden uit de praktijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je motiveert je keuze van de geselecteerde transportmodus op een voorgelegde casus.
Je benoemt de nieuwe ontwikkelingen in het wegvervoer, spoorvervoer, luchtvracht, zeevervoer, binnenvaart en multimodaal vervoer.
Je benoemt de verschillende transportmodi met hun voor- en nadelen (wegvervoer, spoorvervoer, luchtvracht, zeevervoer, binnenvaart en multimodaal vervoer).
Je gebruikt het transportjargon op een correcte wijze.
Je geeft een globaal overzicht van de vervoersdocumentstroom van elke transportmodus in verband met goederenontvangst en goederenzending.

Leerinhoud

Er wordt gestart met een algemene toelichting over de vervoerovereenkomst. Welke partijen en tussenpersonen spelen hierbij een rol en waarin verschilt deze overeenkomst van andere bestaande overeenkomsten? De verschillende tussenpersonen in het vervoer worden belicht en hun rol wordt besproken.

Vervolgens worden de verschillende transportmodi verder onderzocht en vergeleken. Binnen het vervoer over het land spelen hoofdzakelijk weg- en spoorvervoer een hoofdrol, maar wordt ook stilgestaan bij de rol die pijpleidingen kunnen spelen. Aansluitend wordt het vervoer over water geïntroduceerd (zeevervoer en binnenvaart) om als laatste transportmodus luchtvervoer te bekijken. Finaal wordt het belang van multimodaal vervoer voor de industrie geanalyseerd.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt nagegaan welke vervoersvorm(en) het meest geschikt is (zijn) voor het vervoer van goederen en waarom verzenders die keuze maken. Tevens wordt het invullen van transportdocumenten ingeoefend. De cursus eindigt met een bespreking over de rol van digitalisatie en duurzaamheid binnen de transportsector en welke rol Europese en nationale initiatieven kunnen spelen om beide versneld te omarmen binnen de sector.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodePortfolio30,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodePortfolio30,00Casus
Open boek