Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Economische aardrijkskunde34412/3095/2324/1/18
Studiegids

Economische aardrijkskunde

34412/3095/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Meir Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een opleidingsonderdeel waarin vooral geografische kennis en de kenmerken van economische aardrijkskunde aan bod komen, hoeft niet saai te zijn! Vragen zoals: "Waarom is deze industrie nu precies hier gevestigd? en wat is de link met onze haven?" kunnen verrassend boeiend zijn. Bovendien worden vervoersvormen en logistieke knooppunten voortdurend in vraag gesteld in Europa dat gebukt gaat onder CO2-uitstoot en fileleed. Gaan de huidige transportstromen weldra verlegd worden of verdwijnen ze zonder meer? Schrijft de economische aardrijkskunde geschiedenis in het volgende decennium? Dit opleidingsonderdeel tracht een tipje van de sluier op te lichten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert de belangrijkste Belgische en internationale logistieke knooppunten en transportnetwerken (alle vervoersmodi) en kan deze ruimtelijk situeren.
Je identificeert de voornaamste ruimtelijke patronen in de binnenlandse, Europese en mondiale handel.
Je typeert de belangrijkste Belgische en wereldhavens op het gebied van hun troeven, nautische toegankelijkheid, hinterlandverbindingen en groeimogelijkheden.
Je beschrijft de belangrijkste internationale (maritieme) transportstromen en de belangrijkste (overzeese) routes.
Je beschrijft het logistieke profiel van een land waarbij de economische situatie en geografische kenmerken van dat land mee in kaart wordt gebracht.
Je duidt zeeën, havens, wegen, landen, rivieren en kanalen aan op een blinde kaart. 
Je geeft een overzicht van de belangrijkste industriegebieden in de EU en kan deze ruimtelijk situeren.

Leerinhoud

• Inleidende begrippen van economie én aardrijkskunde in functie van een logistieke en economische omgeving.
• Belang van economische aardrijkskunde in functie van de economische/logistieke omgeving;
• De geografische en geologische elementen, bepalend voor logistiek, economie en buitenlandse handel;
• Een analyse van de Belgische, Europese en mondiale havens, spoorwegen, wegen, luchtvaart, binnenvaart en pijpleidingen.
• Belang van strategische locatie van (mondiale) zeehavens;
• Keuze van de vestigingsplaats van (mondiale) zeehavens;
• Belang van internationale goederenstromen;

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcollege
    Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Casus
Open boek