Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Business case SCM35837/3095/2324/1/65
Studiegids

Business case SCM

35837/3095/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hintjens Joost, Van Schil Jort
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Business Cases SCM heeft tot doel het cijfermatig denken binnen verschillende logistieke domeinen te bevorderen. Op basis van de aangeleerde methodieken werk je een 4-tal fictieve, practische cases uit.

Aanwezigheid en actieve participatie is cruciaal om te slagen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je stemt via eenvoudige kwantitatieve en kwalitatieve technieken het voorraadbeheer af op de marktvraag.
Je beschrijft de verschillende technieken om de marktvraag te voorspellen.
OLR SCM 2.0 - De bachelor BM/SCM herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je presenteert een oplossing en verdedigt dit op basis van bedrijfskundig inzicht en gemaakte analyses.
Je selecteert, verwerkt en visualiseert data om tot bruikbare oplossingen te komen, ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid.
Je analyseert een domeinspecifiek bedrijfsprobleem in een authentieke of gesimuleerde omgeving en voert een opdracht uit.
OLR SCM 4.0 - De bachelor BM/SCM heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je geeft een overzicht van de verschillende beroepsvelden in de sector.
OLR SCM 5.2 - De bachelor BM/SCM gebruikt op een efficiƫnte en effectieve wijze beroepsspecifieke planningssoftware en actuele logistieke ICT-pakketten ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt de juiste digitale tools om een opdracht/probleem op een efficiƫnte manier op te lossen.
OLR SCM 6.2 - De bachelor BM/SCM toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je biedt de informatie aan op een gestructureerde en visuele wijze.

Leerinhoud

 • Vraagvoorspelling: voortschrijdend gemiddelde, lineaire regressie
 • Optimale bestelhoeveelheid, EOQ
 • Optimaal bestelmoment
 • Veiligheidsvoorraad
 • Leveranciersbeoordeling (KPI, gewogen factor methode)
 • Dit alles aan de hand van concrete cijfermatige cases

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Werkcollege
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Casestudy
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Casus
Open boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Casus
Open boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Casus
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD in eerste zittijd, maar wel geslaagd bent voor een deelevaluatie, draag je dit deelcijfer over naar de tweede zittijd. (OER - art. 17.3)