Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Algemeen boekhouden34429/3095/2324/1/14
Studiegids

Algemeen boekhouden

34429/3095/2324/1/14
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • FinanciĆ«n en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Joostens Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus ligt de nadruk op de boekhoudkundige verplichtingen van een onderneming en het opmaken van de jaarrekening. De basisbeginselen van het dubbel boekhouden worden behandeld, waarbij onder meer het inzicht in en de samenhang tussen de balans en de resultatenrekening aan bod komen.

De studenten leren de meest courante verrichtingen te boeken en het boekhoudkundig resultaat van de onderneming te berekenen. Op basis van de dagdagelijkse verrichtingen van een onderneming wordt ook stilgestaan bij de belastbare handelingen en de algemene principes van BTW.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiƫle en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert de verschillende BTW-belastingplichtigen en de belastbare handelingen.
Je geeft de basisprincipes van BTW weer.
Je past de basisprincipes van een enkelvoudige en dubbele boekhouding toe.
Je rubriceert transacties in de klassen en de structuur van het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel.
Je legt het verband tussen het grootboek, de proef-en saldibalans en de verschillende componenten van de jaarrekening.
Je voert de jaarlijkse boekhoudcyclus uit, van beginbalans tot het afsluiten van het boekjaar en het opstellen van de jaarrekening.
Je verwerkt de belastbare handelingen in het BTW-aangifteformulier.
Je beschrijft het belang van boekhouden bij de verschillende stakeholders van een organisatie.

Leerinhoud

 • Basisprincipes van het dubbel boekhouden
 • Registratie van courante verrichtingen (o.a. aankoop, verkoop, personeel, betalingen/ontvangsten, financiering,...)
 • Afsluiten van het boekjaar (eindejaarsverrichtingen)
 • De componenten van de jaarrekening: structuur van de balans en de resultatenrekening (en hun onderlinge samenhang)
 • Principes van de BTW en link naar de BTW-aangifte

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Basisboekhouden - Van begin- tot eindbalansVerplicht
 • Auteur: De lembre Erik, Caen Renate, Coppens Carine, Patfoort Carine en Podevijn Sadi

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentsturing
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek