Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verzekeringsrecht27095/3095/2324/1/45
Studiegids

Verzekeringsrecht

27095/3095/2324/1/45
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student krijgt een globaal beeld van het Belgisch verzekeringsrecht. Een algemeen overzicht van de verzekeringswereld (diverse spelers en verschillende verzekeringsproducten), de verzekeringsovereenkomst, de juridische basis en de landverzekeringsovereenkomst komen uitgebreid aan bod. Er wordt tegelijk ook stilgestaan bij riskmanagement. Centraal daarbij staat de praktische kennismaking met illustratie aan de hand van toepassingsvoorbeelden en oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past correct juridisch basisjargon toe.
Je raadpleegt, interpreteert en past de belangrijkste wetgeving uit de financiële en verzekeringssector toe.
Je somt de verschillende partijen en hun rechten en plichten op de verzekeringsmarkt op.
Je volgt de actuele evoluties in de verzekeringssector op.
Je beheerst de verzekeringsgerelateerde documenten.
Je beschrijft gedragscodes die van toepassing zijn in de verzekeringssector.
Je herkent de fasen van het riskmanagement bij verzekeringen.

Leerinhoud

 • Verzekeringswereld: Historiek - Soorten - Overeenkomst
 • Spelers op de verzekeringsmarkt: Verzekeraar - Verzekeringstussenpersoon/-bemiddelaar - Controleorgaan FSMA - NBB - Ombudsman Verzekeringen
 • Landverzekeringsovereenkomst: Wetgeving - Toepassingsgebied - Verzekeringsovereenkomst - Schadeverzekeringen - Persoonsverzekeringen
 • Riskmanagement

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Praktisch verzekeringsrechtVerplicht
 • Auteur: M. De Graeve en M. Gyselaers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek