Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communication in English_SCM35835/3095/2324/1/94
Studiegids

Communication in English_SCM

35835/3095/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication in English
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Grave Jennifer
Andere co-titularis(sen): Panteleeva Natalia, Verhuyck Thomas, Volders Mieke
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In semester 2 word je verder professioneel in je schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels.

Naast een verdere uitdieping van de grammatica zoals o.a.passive, adjectives/adverbs en conditional, leer je je verdiepen in vakgerelateerde artikels en ga je je woordenschat verder uitbreiden via zelfstudie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.2 - De bachelor BM/SCM kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je produceert een eenvoudige zakelijke tekst (mail, verslag...).
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over onderwerpen die vertrouwd zijn.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten. (mondeling en schriftelijk)
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je geeft eenvoudige goed voorbereide presentaties over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je past de behandelde grammatica (zoals adjective/adverbs, conditionals, passive, etc.) correct toe.

Leerinhoud

 • Grammaticale items:o.a. passives- conditionals- adjectives/adverbs/ quantifiers
 • Thematische teksten en woordenschat "Select&Learn"
 • Current Affairs (actua gelinkt aan afstudeerrichting)

Op het einde van dit opleidingsonderdeel bereik je het ERK niveau B1.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Communication in EnglishVerplicht
 • Auteur: Jennifer De Grave & Natalia Panteleeva
Select & Learn: Thematic Chapters Supply Chain ManagementVerplicht€ 11,20
Taalsoftware eXplioVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentsturing
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk of presentatie
Open boek