Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vennootschapsboekhouden 135252/3095/2324/1/60
Studiegids

Vennootschapsboekhouden 1

35252/3095/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Kemseke Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemeen boekhouden.

Korte omschrijving

Een grondige kennis van het vennootschapsboekhouden en de boekhoudrecht zijn essentieel om professioneel te kunnen functioneren in de accountancy-sector. In dit belangrijk opleidingsonderdeel wordt eerst het wettelijk kader uitgelegd en ligt de focus vervolgens op de passiefzijde van de balans (eigen vermogen en schulden). Het gros van de tijd gaat naar het eigen vermogen en meer specifiek de oprichting en inbreng van de vennootschap, herwaarderingsmeerwaarden, reserves en overgedragen winst/verlies. De rest van de tijd gaat naar subsidies, voorzieningen en schulden op lange termijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past het Belgische boekhoudrecht toe op een onderneming na identificatie van de aard van de onderneming.
Je selecteert de meest geschikte vennootschapsvorm in een praktische situatie.
Je verklaart de nodige formaliteiten vanaf de oprichting van een vennootschap tot de fase van de vereffening.
Je legt vanuit diverse regelgevingen specifieke begrippen uit.
Je voert alle noodzakelijke registraties, van oprichting tot vereffening binnen het wettelijk kader uit.
Je verwerkt courante, alsook inventarisverrichtingen tot een overzichtelijk geheel in de vorm zoals door de wet voorgeschreven.
Je analyseert boekhoudkundige verwerkingen.
Je beschrijft de werking en de verantwoordelijkheden van de verschillende organen van een vennootschap.
Je formaliseert het resultaat en de resultaatsbestemming in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in een jaarverslag.
Je rapporteert over de verschillende componenten van de jaarrekening, de toelichting en de verslagen.

Leerinhoud

Tijdens de lessen bestuderen we systematisch alle posten van de passiefzijde van de balans. Je raakt vertrouwd met het vennootschapsboekhouden, maar ook met het normatief en regelgevend kader. Je vindt de informatie en je leest en begrijpt de informatie in de wetten en uitvoeringsbesluiten, alsook in de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

We zullen ook aandacht geven aan de vennootschapsrechtelijke aspecten en verwijzen naar de fiscale aspecten in de meest voorkomende situaties. Je zal inzicht verwerven in de structuur van de balans en de resultatenrekening in samenhang met de toelichting en de andere belangrijke informatie die verstrekt wordt door de onderneming aan de lezer van de jaarrekening.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Handboek boekhouden - VennootschapsboekhoudenVerplicht€ 69,00
  • Auteur: E. De Lembre

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek