Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Ondernemingsrecht35253/3095/2324/1/94
Studiegids

Ondernemingsrecht

35253/3095/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smet Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding tot het recht.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je waarom het ondernemingsrecht is één van de belangrijkste peilers is in het bedrijfsleven. Elke onderneming moet immers de rechtsregels naleven.
Je doorloopt de belangrijkste fases en bijhorende rechtsregels in het bestaan van een vennootschap of vereniging, van oprichting tot vereffening.
Je maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen van vennootschappen en verenigingen en je ontdekt het belang van clausules, verslagen en andere formaliteiten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de inhoud en de verschillen tussen soorten van algemene vergaderingen der aandeelhouders.
Je licht de veranderingen en hervormingen binnen het wettelijk kader toe.
Je verklaart de nodige formaliteiten en te volgen procedures vanaf de oprichting van een vennootschap tot de fase van vereffening.
Je legt de belangrijkste rechtsregels en juridische technieken van het vennootschaps- en verenigingsrecht uit noodzakelijk voor een specifieke beroepsactiviteit.
Je legt vanuit diverse regelgevingen specifieke begrippen uit.
Je beschrijft de werking van de verschillende organen van een vennootschap en een vereniging.
Je vergelijkt de verschillende vennootschapsvormen met elkaar.
Je past de regelgeving van de overdracht van aandelen toe in een casus bij een vennootschap.
Je bereidt bedrijfsgebonden documenten voor.

Leerinhoud

Ondernemingsrecht:
Kernbegrippen, statuut en verplichtingen van de onderneming
Bewijs in ondernemingszaken, Bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank

Vennootschapsrecht:
Krachtlijnen Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, Kapitaal/vermogen van de vennootschap, regels gemeen voor alle vennootschappen, regels eigen aan specifieke vennootschapsvormen

Economisch recht en consumentenrecht:
Basisbeginselen van het marktrecht
Prijzenreglementering, marktpraktijken en consumentenbescherming

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
  • Omschrijving: Opdrachten
    Casemethode
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek