Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Le français approfondi du comptable35255/3095/2324/1/65
Studiegids

Le français approfondi du comptable

35255/3095/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Marchi Leticia
Andere co-titularis(sen): Lycops Valérie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Le français du comptable OF simultaan te volgen met Le français du comptable.

Korte omschrijving

Je breidt je communicatieve vaardigheden verder uit en verdiept je in de terminologie van de accountancywereld. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in jouw sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 7.3 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je neemt binnen een vertrouwde zakelijke context deel aan een discussie of een vergadering en je houdt het gesprek mee gaande.
Je spreekt klanten vlot aan en je beantwoordt vragen op een heldere manier.
Je geeft eenvoudige goed voorbereide presentaties over sectorgebonden onderwerpen en weet hierin een gepaste duidelijk verstaanbare structuur te bouwen.
Je schrijft een grammaticaal correct zakelijke e-mail waarin je klanten adviseert, informeert.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
Je past de behandelde grammatica in complexer verband toe op een intermediaire niveau.
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over sectorgebonden onderwerpen.
DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je past de behandelde grammatica in complexer verband toe op een intermediaire niveau.
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over sectorgebonden onderwerpen.

Leerinhoud

 • Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld, verder uit. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.: vergaderen, een sectorgebonden onderwerp presenteren, professionele afspraken maken met klanten en collega's, mails en verslagen schrijven, klantvriendelijk zijn, je mening over bepaalde onderwerpen geven.
 • Je verdiept je in vakgerelateerde teksten.
 • Je breidt je grammatica verder uit via zelfstudie.

De nadruk komt meer en meer op je vaardigheden te liggen.

Om vlot te kunnen volgen verwachten we dat je het ERK-niveau B1 hebt.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessies met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek
Indien je geslaagd bent op deze deelevaluatie, kan je dit cijfer overdragen naar de 2de zittijd.