Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Cost accounting35256/3095/2324/1/02
Studiegids

Cost accounting

35256/3095/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Joostens Johan
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communication in English EN eerder ingeschreven voor Algemeen boekhouden.

Korte omschrijving

In de cursus 'Cost Accounting' ligt de nadruk op het identificeren van kosten en de kostprijsberekening van producten en diensten. Diverse kostensoorten zullen worden bestudeerd, evenals verschillende berekeningsmethoden. De kostenelementen die nodig zijn voor deze berekeningen, worden verkregen door analyse van de verstrekte boekhoudkundige gegevens.

De onderwijstaal is Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert de verschillende kostensoorten en kostenbegrippen.
Je past diverse technieken van kostprijsberekening (full costing, direct costing, activity based costing) toe.
Je geeft de verschillende (deel)processen van een onderneming weer.
Je leidt vanuit de voorraadwaardering van grondstoffen en hulpstoffen, gereed product en goederen in bewerking bij diverse types productieondernemingen de invloed af op het resultaat.
Je ontleedt vanuit een case de kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers.
Je stelt een kostenverdeelstaat op.
Je leidt de nodige informatie af uit de algemene boekhouding voor de kostprijsberekening en extracomptabele resultaatbepaling.
Je voert een break-even-analyse uit.
Je neemt prijs-, product-, and make-or-buybeslissingen op basis van diverse methodes en rekening houdend met knelpunten.
OLR AF 7.2 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

 • Kostenbegrippen en kostprijscompontenten
 • Break-even analyse
 • Methodes van kostprijsberekening (o.a. Job Costing, Activity-Based Costing en Process Costing)
 • Voorraadkosten en capaciteitsanalyse
 • Prijsbeslissingen en cost management
 • Besluitvorming op basis van kostprijsinformatie
 • Oefeningen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Horngren's Cost AccountingVerplicht
 • Auteur: Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)Oefeningensessies met docentsturing (12,00)
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek