Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsfinanciering35257/3095/2324/1/36
Studiegids

Bedrijfsfinanciering

35257/3095/2324/1/36
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Joostens Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1 OF simultaan te volgen met Vennootschapsboekhouden 1.

Korte omschrijving

Een onderneming moet steeds in staat zijn om haar schulden te betalen. Een gezonde liquiditeits- en solvabiliteitspositie is van groot belang. Een ondernemer zal zelf middelen investeren in zijn initiatief en tegelijkertijd op zoek gaan naar alternatieven. Marktkennis inzake financieringsbronnen is een pluspunt.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je maakt een financieringskeuze in een concrete ondernemingssituatie aan de hand van gepaste beslissingscriteria en wetgeving, normen en codes.
Je analyseert de financieringsmogelijkheden en de erbijbehorende garantieverplichtingen en -mogelijkheden voor ondernemingen.
Je analyseert de kostprijs en financiële gevolgen van een financieringskeuze.
Je beheert risico's in het kader van vermogenverschaffing.
Je hanteert diverse risicobeheersmodellen in functie van een concrete ondernemingssituatie.
Je adviseert de klant over de risico's in het kader van vermogensverschaffing.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt digitale toepassingen om de financiering van een bedrijfsproces te optimaliseren.

Leerinhoud

• Doel/functies van financieel beleid
• Basisbegrippen waardering
• Relatie rendement - risico
• Investeringsanalyse en kapitaalkost
• Financierings- en dividendstrategie
• Financiering op (middel)langetermijn
• Beheer van het netto bedrijfskapitaal
• Kortetermijnfinanciering en kasbeheer

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
BedrijfsfinancieringVerplicht€ 59,00
  • Auteur: Marc Deloof e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
    Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek