Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Budgettering35258/3095/2324/1/70
Studiegids

Budgettering

35258/3095/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Cost accounting OF eerder ingeschreven voor Cost accounting EN simultaan te volgen met Vennootschapsboekhouden 1 OF eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1.

Korte omschrijving

Je stelt budgetten op, en stemt ze af op elkaar als ondersteuning bij de juiste strategische beslissingen in een organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft het belang van budgettering in de strategische organisatie van een onderneming.
Je stelt de verschillende soorten budgetten op volgens de verschillende budgetteringstechnieken en conform de wettelijke vereisten en/of normen.
Je coördineert de budgetten met elkaar.
Je controleert de opgestelde budgetten aan de hand van managementrapportering.
Je formuleert een advies over de rendabilteit van een investering rekening houdend met de financieringsbehoefte in de verschillende fases van de onderneming.
Je budgetteert de financieringsbehoefte van een onderneming in haar verschillende fases en componenten.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt specifieke software en ICT toepassingen bij het opstellen van de budgetten.

Leerinhoud

Inleiding:

 • plannen en budgetteren;
 • wettelijke vereisten;
 • soorten budgetten. 

Operationele deelbudgetten:

 • verkoop-, aankoop-/productie- en voorraadbudget;
 • investeringsanalyse en investeringsbudget;
 • kostenbudgetten. 

Financieel masterbudget: 

 • liquiditeitsbudget;
 • financieringsbudget
 • budget van de balans en resultatenrekening. 

Al deze budgetten worden opgesteld:

 • volgens de geziene budgetteringstechnieken;
 • gebruik makend van software;
 • afgestemd op de organisatie en activiteit van de onderneming;
 • rekening houdend met wettelijke vereisten en normen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Budgettering en budgetcontroleVerplicht€ 19,50
 • Auteur: L.Van Haute, T. Versleegers, M. Kimpe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningensessies met docentsturing
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Er wordt verwezen naar de studiewijzer voor verdere informatie over de toetsing van dit opleidingsonderdeel