Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Business proces analyse & project management_AF35262/3095/2324/1/12
Studiegids

Business proces analyse & project management_AF

35262/3095/2324/1/12
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Digitale projecten in Accountancy en fiscaliteit binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Casier Gregory
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De financiële sector gaat momenteel door een enorme digitale omwenteling. Naast uitstekende producten aan een correcte prijs, kwaliteitsvolle dienstverlening en persoonlijk advies, verwachten klanten tegenwoordig meer dan ooit een superieure digitale klantenbeleving waardoor ze altijd en overal kunnen bankieren, beleggen, factureren, administratie bijhouden, etc. ‘Digital First’ is het nieuwe normaal. Finance en IT gaan steeds meer hand in hand. Banken, beurzen, verzekeraars, accountants, en allerlei nieuwe fintech-spelers omarmen deze digitale mogelijkheden en gaan aan de slag met webapplicaties, mobiele apps en nieuwe technologieën als Artificiële Intelligentie, Blockchain, etc.

In dit opleidingsonderdeel leer je methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te analyseren en te vertalen richting digitale oplossingen en projecten, en aan de hand van welke technieken en methodologieën die projecten georganiseerd, gestructureerd en opgevolgd kunnen worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert stakeholders en hun belang, probleemstelling, doelstelling en context bij het project.
OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
Je vergelijkt projecten op een bedrijfseconomische wijze.
OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je onderzoekt de mogelijkheid tot procesverbetering.
OLR AF 4.0 - De bachelor BM/AF heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je onderkent het belang van het betrekken van eindgebruikers voor de algemene gebruiksvriendelijkheid van een toepassing.
OLR AF 7.1 - De bachelor BM/AF kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert op een professionele wijze met de verschillende stakeholders.
OLR AF 8.0 - De bachelor BM/AF werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beschrijft op basis van een analyse het huidige proces of de AS-IS situatie voor de start van het project.
Je stelt testscenario’s op.
Je werkt met relevante projectdocumenten.

Leerinhoud

 • Business analyse
 • Business Process Model and Notation (BPMN)
 • User Stories en storymapping
 • Agile en SCRUM 
 • Projectmanagement en -planning
 • Budgetbeheer

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren10,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht75,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Casus
Open boek