Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Internationale betrekkingen_AF35264/3095/2324/1/80
Studiegids

Internationale betrekkingen_AF

35264/3095/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • International business binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Joostens Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De mens is een gewoontedier en onze kijk op anderen is al gauw gebaseerd op vastgeroeste stereotypen. De wereld is een dorp en waar je ook gaat kijken, al snel merk je culturele verschillen en diverse tradities. Het is belangrijk te begrijpen hoe mensen het zaken doen aanpakken in andere landen en te komen tot een ‘gemeenschappelijke taal’ om zo (handels)barrières te overwinnen. In het keuzetraject ‘International business’ word je ondergedompeld in het internationaal zakenwezen. Je volgt eerst het opleidingsonderdeel 'Internationale betrekkingen'. Je leert hoe onze internationale handel precies in elkaar zit en je krijgt een beeld van het belang van verschillende internationale instellingen. In het eerste opleidingsonderdeel ligt de focus op het beleid en de regelgeving m.b.t. internationale handel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verduidelijkt het belang van internationale handel.
Je interpreteert de verschillende internationale handelspolitieken.
Je identificeert de verschillende instanties die zorg dragen voor internationale handelspromotie.
Je ontwikkelt een kritische blik met betrekking tot internationaal handelen en bekijkt dit vanuit actueel standpunt.
Je legt de werking van Europese mededinging en het Europees Sociaal beleid uit.

Leerinhoud

 • Een blik op de internationale handel
 • Internationale handelspolitiek
 • Handelspromotie
 • Douaneformaliteiten (essentie)
 • BTW-reglementering (essentie)
 • Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel (essentie)
 • Financiering van de internationale handel
 • Risico’s bij internationale handel

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Buitenlandse handel: Van verkoop tot betaling en financieringVerplicht
 • Auteur: Veerle Lahousse-Bea Walters-Claire Verstraete

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Meerkeuzevragen
zonder GIS-correctie
met verhoogde cesuur (slagen = min. 60%)
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Presentatie tijdens mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Meerkeuzevragen
zonder GIS-correctie
met verhoogde cesuur (slagen = min. 60%)
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Presentatie tijdens mondeling examen