Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Consumentenverzekeringen: schade35276/3095/2324/1/03
Studiegids

Consumentenverzekeringen: schade

35276/3095/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Verzekeringsrecht.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel "Consumentenverzekeringen: schade" komen de autoverzekeringen, de woonpolis en de familiale polis aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je stelt een verzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een afweging van de relevante risico’s en inherente verzekerbaarheid rond schadeverzekeringen voor consumenten.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse met betrekking tot schadeverzekeringen voor consumenten.
Je verduidelijkt de bijzondere en algemene voorwaarden van een consumentenverzekering.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Je definieert de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.
Je evalueert of schadegevallen binnen het bestek van de verzekeringscontracten vallen.
Je beschrijft de materiële, desgevallend lichamelijke schaderegelingsprincipes.
Je handelt schadedossiers af aan de hand van vooropgestelde procedures.

Leerinhoud

Particuliere verzekeringen

1. Mobiliteit

 • Deel I: De BA-motorrijtuigenverzekering
 • Deel II: De aanvullende motorrijtuigenverzekeringen  

2. Patrimonium 

3. Gezin

Samenstellen van een verzekeringsdossier

Nagaan van de relevante risico's en inherente verzekerbaarheid

Vergelijkende concurrentiële analyse opmaken 

Schaderegeling

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Casus
Open boek