Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financiële diensten35277/3095/2324/1/37
Studiegids

Financiële diensten

35277/3095/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Bank en beurs.

Korte omschrijving

In het vak ‘Financiële diensten’ gaan we dieper in op de kenmerken van de meest courante bankproducten en -diensten. We leren hoe deze producten en diensten beantwoorden aan verschillende noden van particulieren, bedrijven, overheden en markten in het algemeen.

We zoomen in op verschillende activiteiten en diensten binnen retail-, investment-, commercial en private banking.

We volgen de actualiteit op de voet en leren dat de financiële wereld razendsnel verandert en digitaliseert: we bespreken nieuwe producten, diensten en spelers die zo tot stand komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je ontleedt de diverse categorieën van financiële diensten en producten.
Je vergelijkt de kenmerken, eigenschappen en verschillen tussen de financiële diensten en producten.
Je onderscheidt de verschillende risico's eigen aan de financiële diensten en producten.
Je legt het onderscheid uit tussen de activiteiten en diensten binnen retail, investment, commercial en private banking.
Je verduidelijkt de voor- en nadelen van de financiële diensten en producten.
Je onderscheidt de verschillende activiteiten binnen de bank en kan deze toelichten.
Je definieert de evolutie in de digitalisering van het aanbod financiële diensten en producten.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je legt verbanden tussen de actualiteit en de behandelde leerstof over financiële diensten en producten.

Leerinhoud

 • Kenmerken van de meest courante bankproducten en -diensten
 • Hoe beantwoorden courante bankproducten en -diensten de verschillende noden van particulieren, bedrijven, overheden en markten?
 • Activiteiten en diensten binnen retail-, investment-, commercial en private banking
 • Actualiteit

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio20,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek