Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Financial markets35282/3095/2324/1/13
Studiegids

Financial markets

35282/3095/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): El Majdoub Said
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communication in English EN eerder ingeschreven voor Bank en beurs.

Korte omschrijving

Het doel van dit opleidingsonderdeel:

  • een verdiepende uiteenzetting van de belangrijkste aspecten van de financiële markten en actoren vanuit een internationaal perspectief;
  • een grondig inzicht in de fundamentele factoren, kenmerken en hedendaagse ontwikkelingen in de financiële markten.

Je hebt reeds een inleidende cursus gevolgd in een vorig jaar. Gastsprekers zullen dieper inzoomen op bepaalde topics en met enkele capita selecta volgen we de trends en ontwikkelingen op de voet.

De onderwijstaal is Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt de rol en werking van de financiële instellingen op de nationale en internationale markt in een geglobaliseerde en veranderende context uit.
Je legt de werking van de financiële markten en het beurswezen uit.
Je verduidelijkt de kenmerken en werking van de geld- en kapitaalmarkt en de verhandelde financiële instrumenten.
Je verduidelijkt de kenmerken en werking van de derivatenmarkt en de verhandelde financiële instrumenten.
Je verduidelijkt de kenmerken en de werking van de wisselmarkt en de verhandelde financiële instrumenten.
Je verduidelijkt de kenmerken en eigenschappen van de verschillende financiële instrumenten.
Je legt de rol en werking van de centrale banken uit.
Je vergelijkt de diverse types van bankactiviteiten met de kenmerken en verschillen daartussen.
OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je legt verbanden tussen de leerstof en de actualiteit in de financiële sector.

Leerinhoud

Inleiding
Hoofdstuk I – Banking and financial institutions: including role of Central Banks
Hoofdstuk II – Global financial markets: money market, capital market, bond market, stock exchanges
Hoofdstuk III – Foreign exchange markets
Hoofdstuk IV – Options and derivative markets: futures, forwards, swaps
Hoofdstuk V – Trends and actual topics in global financial markets

Aanvullende lectuur en cursusmateriaal van actuele onderwerpen kunnen worden toegevoegd.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek