Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Consumentenverzekeringen: zorg35283/3095/2324/1/47
Studiegids

Consumentenverzekeringen: zorg

35283/3095/2324/1/47
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Verzekeringsrecht.

Korte omschrijving

Je maakt kennis met de verzekeringen die een uitkering waarborgen naar aanleiding van een voorval dat jou als mens op gezondheidsvlak treft en dat een financiële impact heeft. Het betreft verzekeringen waarbij de verzekeringsprestatie, bovenop de wettelijke voorzieningen, of de premie afhankelijk is van een onzeker voorval dat, 24 op 24, de fysieke gesteldheid of gezinstoestand van iemand aantast. Het gaat om de risico’s ongevallen en ziekte. Qua vergoeding krijg je te maken met zowel sommen- of forfaitaire verzekeringen, als schadevergoedende of indemnitaire verzekeringen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je stelt een zorgverzekeringsdossier samen voor de consument.
Je maakt een kritische afweging van de relevante risico’s en inherente verzekerbaarheid betreffende de zorgverzekeringen voor de consument.
Je maakt een vergelijkende concurrentiële analyse met betrekking tot zorgverzekeringen voor de consument.
Je verduidelijkt de bijzondere en algemene voorwaarden van een zorgverzekering voor de consument.
Je handelt binnen het wettelijk en deontologisch kader en de geldende acceptatiecriteria.
Je beschrijft de werking van de Belgische sociale zekerheid, de wetgeving bij ziekte- en ongevallenverzekering, het systeem van ziekenfonds, het remgeld en de terugbetalingen door het ziekenfonds.
Je evalueert of schadegevallen binnen het bestek van de zorgverzekeringscontracten vallen.
Je beschrijft de lichamelijke schaderegelingsprincipes.
Je handelt schadedossiers die voortvloeien uit de zorgverzekeringen af aan de hand van procedures.

Leerinhoud

 • Wettelijke ziekteverzekering
 • Persoonsverzekering, andere dan levensverzekering:
  Verzekering tegen ziektekosten, aanvullende zorgverzekering AVRI-AVRO, hospitalisatieverzekering, tandartsverzekering, seniorieverzekering, invaliditeitsverzekering, persoonlijke of privéongevallenverzekering (forfaitair of gemeen recht), verzekering inzittenden of verzekering verkeersongevallen, verzekering huispersoneel, zorg- en afhankelijkheidsverzekering, reis- en bijstandsverzekering.
 • Persoonsverzekering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid:
  Arbeidsongevallenverzekering, 24/24-verzekering, verzekering gewaarborgd inkomen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Casus
Open boek