Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Risk & Regulation35285/3095/2324/1/18
Studiegids

Risk & Regulation

35285/3095/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Majdoub Said
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communication in English EN eerder ingeschreven voor Bank en beurs.

Korte omschrijving

Het doel van dit opleidingsonderdeel is om het belang en de reikwijdte van risk management in de financiële sector te begrijpen. Hierbij zullen we dieper inzoomen op de Belgische en internationale wet- en regelgeving.

De nadruk ligt zowel op de theorie van het vakgebied risk management als de praktische gevolgen en implementatie in de financiële instellingen. Hiervoor maken we gebruik van enkele concrete nationale en internationale cases waaraan de lector heeft meegewerkt en door het uitnodigen van gastprekers waar relevant en mogelijk.

De onderwijstaal is Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de rol van (inter)nationale overheden en toezichthouders op de financiële markt.
Je geeft een overzicht van de verschillende controle-organen die toezicht houden op de markt van kredietverstrekking.
Je identificeert financiële en bancaire risico's verbonden aan de financiële markten, producten en diensten.
Je demonstreert het belang van corporate governance.
Je benoemt de belangrijkste regelgeving van het internationaal en nationaal bankwezen.
Je vergelijkt nationale en internationale financiële regelgeving.
Je verduidelijkt de rol van de toezichthouder op de financiële markt.
Je verduidelijkt de voornaamste rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de privacy-wetgeving met betrekking tot klanten en medewerkers.
Je legt de rol van de interne controle, interne audit en compliance in de financiële sector uit.
Je handelt volgens de geldende wetten, regels en gedragscode binnen de financiële en verzekeringssector.
OLR FV 7.2 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.

Leerinhoud

De inhoud van dit opleidingsonderdeel:

 • Introduction to risk, risk management and regulations;
 • Risk management policy & framework in financial institutions;
 • The compliance function and corporate governance in banking;
 • European and international regulations (AML/CFT, MiFID, Basel, EMIR, ...);
 • Corporate Social Responsibility (CSR);
 • Case studies in risk management & implementation of regulation.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek