Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Le français du marketing35295/3095/2324/1/67
Studiegids

Le français du marketing

35295/3095/2324/1/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lycops Valérie
Andere co-titularis(sen): Marchi Leticia
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Français EN eerder ingeschreven voor Communication en français.

Korte omschrijving

Je verruimt je communicatieve vaardigheden en maakt kennis met de gebruikelijke terminologie in beroepsspecifieke situaties. Je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR MAR 7.3 - De bachelor BM/MAR kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je redt je mondeling betrekkelijk vlot in alledaagse professionele situaties.
Je geeft een voorbereide presentatie over een vertrouwd onderwerp binnen je eigen vakgebied.
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied en/of de actualiteit.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit in het Frans en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je produceert een samenhangende tekst of schrijft een helder verslag over onderwerpen die vertrouwd zijn.
Je past de behandelde grammatica toe op een intermediaire niveau.
Je kent een verdiepingspakket aan sectorgebonden woordenschat
Je vat relevante informatie uit de sectorgebonden documenten samen.

Leerinhoud

 • Je breidt je Franse woordenschat en uitdrukkingen die gebruikt worden in de bedrijfswereld uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa: communicatiestrategieën, debatteren, telefoneren, presenteren, mails schrijven.
 • Je begrijpt en analyseert vakgerelateerde teksten met sectorgebonden woordenschat;
 • Je verwerft meer grammaticale kennis door zelfstudie en door de extra oefeningen te maken die aangeboden worden.

Om vlot te kunnen volgen verwachten we dat je het ERK-niveau A2+/B1 hebt.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Comme convenuVerplicht
 • Auteur: I. Werbrouck
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
 • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (12,00)
  Oefeningensessie met docentsturing (6,00)
  Oefeningensessie met studentsturing (6,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en/of presentatie
Gesloten boek